Aanvullende voorwaarden

Artists Against ALS – winnen van een huiskamerconcert

Deze aanvullende actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie “Artists Against ALS” (hierna verder te noemen: “de actie”) van Stichting ALS Nederland Nederland, Koninginnegracht 7, 2514 AA in Den Haag (hierna verder te noemen “Stichting ALS Nederland Nederland”) en creatief bureau Walvis &Mosmans, Saturnusstraat 60, U20, 2516 AH Den Haag (hierna verder te noemen “bureau”). De actie heeft tot doel het onder de aandacht brengen van ALS en Wereld ALS dag op 21 juni 2023. Tijdens de actie kun je je opgeven om een huiskameroptreden te winnen.

 • De minimale leeftijd voor deelname aan de actie is 18 jaar
 • De actieperiode loopt van maandag 1 mei tot en met 17 mei 2023
 • Stichting ALS Nederland behoudt zich het recht om bij voldoende aanmeldingen de aanmeldprocedure voortijdig te beëindigen.
Hoe doe je mee?

Inschrijven is mogelijk via een online formulier op als.nl (de website van Stichting ALS Nederland):

 • In dit formulier motiveren kandidaten waarom zij een huiskamer optreden willen winnen
 • Kandidaten met de meest relevante motivatie worden geselecteerd
 • De winnaars van deze actie winnen een live (akoestisch) optreden van een van de artiesten in hun huiskamer.
Dit kun je winnen

De lijst met deelnemende artiesten is hier te vinden. De te winnen prijs bestaat uit een optreden van één van de Artists Against ALS op 21 juni 2023 om 20:30 uur of in de aanloopperiode (mei/eerste week juni 2023) daarvoor. Dit staat aangegeven in de lijst met deelnemende artiesten.

Het is niet mogelijk meerdere keren deel te nemen aan de actie om zo de kans op het winnen van de actie te vergroten.

Hoe werkt het wanneer je een huiskameroptreden hebt gewonnen?

De winnaars krijgen uiterlijk vrijdag 31 mei 2023 bericht over de gewonnen prijs. Winnaars van de prijs kunnen tot uiterlijk 2 werkdagen na het bekendmaken van de winnaars aanspraak maken op de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch en zal in zijn/haar plaats een nieuwe winnaar geselecteerd worden.

Dit kun je kunt verwachten wanneer je een huiskameroptreden hebt gewonnen:
 • De winnaar dient zelf het huiskameroptreden (de huiskamer, publiek en eventuele catering) te organiseren
 • De winnaar kan een onkostenvergoeding vragen aan het publiek en het publiek activeren om een donatie te doen aan Stichting ALS Nederland
 • Het optreden vindt plaats op 21 juni 2023 om 20:30 uur en zal ongeveer 45 minuten duren. Enkele optredens zullen in aanloop naar Wereld ALS Dag plaatsvinden:
  • Het optreden van Residentie Orkest. Dit vindt plaats op 9 mei 18:30 uur.
  • Het optreden van OG3NE. Dit vindt plaats op 22 mei 18:00 uur.
  • Het optreden van de 3JS. Dit vindt plaats op 23 mei op een te overleggen tijdstip.
  • Het optreden van Meike van der Veer, Ro. en Marvin Dee. Deze optredens vinden plaats op een te overleggen tijdstip en datum.
 • De optredens van de artiesten Residentie Orkest, OG3NE en de 3JS worden op video vastgelegd ten bate van de live uitzending op 21 juni om 19:30 uur. Bij deze optredens zal een kleine filmcrew aanwezig zijn.
 • De gecommuniceerde datum is in overleg gegaan met de artiesten. Zij hebben deze datum dus vrijgehouden in hun agenda. Het is daarom niet mogelijk om het concert te verzetten naar een andere datum of tijdstip.
Zo gaan wij om met jouw gegevens

Stichting ALS Nederland gaat zorgvuldig om met de door jou verstrekte gegevens. De persoonsgegevens die je in het kader van de Actie aan Stichting ALS Nederland verstrekt (waaronder de eventueel in het Ingezonden Materiaal opgenomen (bijzondere) persoonlijke gegevens), worden door Stichting ALS Nederland en Walvis & Mosmans gebruikt zoals opgenomen in deze voorwaarden en in aanvulling op de Privacyverklaring van Stichting ALS Nederland. Indien er bijzondere persoonsgegevens in het Ingezonden Materiaal zijn verwerkt geef je uitdrukkelijk je toestemming aan Stichting ALS Nederland om deze gegevens te gebruiken. De organisatie van het optreden (contact met de artiest) wordt verzorgd door Walvis & Mosmans.

Bij aanmelding om een huiskameroptreden te winnen, gaan we ervan uit dat:
 • deelnemers zich ervan bewust zijn dat bepaalde (bijzondere) persoonlijke gegevens en achtergrondinformatie, zoals eventueel opgenomen, te horen en/of te zien op het Ingezonden Materiaal, mogelijkerwijs gedurende de actie aan de orde komen
 • deelnemers geven hierbij dan ook onherroepelijk toestemming aan Stichting ALS Nederland en het bureau geven om het geschoten (audio)(visuele) materiaal op basis van uitsluitend hun oordeel voor de uiting te gebruiken en exclusief en zonder enige beperking naar vorm, tijd, media of gebied openbaar te maken en te verveelvoudigen ten behoeve van Stichting ALS Nederland
 • deelnemers zich realiseren dat ze geen vergoeding ontvangen en hier ook geen aanspraak op kunnen maken.

Stichting ALS Nederland behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan (de voorwaarden en de inhoud van) deze actie. Aanvaarding c.q. het gebruik maken van de prijs is geheel voor risico van winnaar.

Voor extra informatie, eventuele vragen met betrekking tot de actie of vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je contact opnemen met info@als.nl.

Laatste update: 26 april 2023.