Schenken met belastingvoordeel

Waarom schenken met belastingvoordeel?

“We doneren bewust via een schenkingsovereenkomst. Vanwege het belastingvoordeel kunnen we jaarlijks een flinke bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek naar oorzaak en behandeling van ALS”. Zomaar één van de redenen waarom mensen kiezen voor schenken met belastingvoordeel. Als u onze Stichting vijf jaar steunt met een vast bedrag, is uw gift namelijk aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek.

Rekenvoorbeeld:

Met een overeenkomst van 5 jaar voor € 100 per jaar (belastingtarief 42%) ontvangt u jaarlijks € 42,- terug. Geeft u een bedrag van € 200,- (belastingtarief 52%) dan is uw voordeel zelfs € 104,- per jaar. Aantrekkelijk? Regel dit heel simpel via onze relatiebeheerder, dan profiteert u dit jaar nog van het belastingvoordeel!

Wilt u schenken met belastingvoordeel in 2020?

Neem dan contact op met Anja Bramsen, onze relatiebeheerder Schenken en Nalaten via a.bramsen@als.nl of 088-6660333. Zij is uw rechtstreekse contactpersoon en kan u adviseren en verder helpen met het papierwerk.

Wilt u gebruik maken van het belastingvoordeel over 2020? Dit kan al vanaf € 10,- per maand via een schenkingsovereenkomst. Het is voor de Belastingdienst noodzakelijk dat de betaling van uw schenkingsovereenkomst vóór 31 december van ieder jaar op onze rekening is ontvangen. Daarom adviseren wij een betalingsvolmacht af te geven. Natuurlijk bent u vrij te kiezen voor een persoonlijke overschrijving.

De formulieren vindt u onder het kopje ‘Schriftelijke overeenkomst’.

Wilt u weten wat het belastingvoordeel voor u is?

Uw periodieke gift aan Stichting ALS Nederland is voor u volledig aftrekbaar van de belasting. U schenkt jaarlijks een bedrag over een periode van minimaal 5 jaar.

Stichting ALS Nederland is een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI-instelling). Dit betekent dat uw standaard giften aan ALS, indien tussen de 1 en 10 procent van uw verzamelinkomen, aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen. Voor nog meer belastingvoordeel gaat u een periodieke schenking aan. Natuurlijk kunt u ook uw huidige periodieke gift omzetten naar een overeenkomst.

Met een schenkingsovereenkomst kunt u ons met een hoger bedrag steunen, doordat de belastingdienst meebetaalt. U schenkt jaarlijks een vast bedrag over een periode van minimaal vijf jaar. De schenking is dan aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek. Hiermee draagt u bij aan het wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en oplossing van ALS.

Lees over uw voordeel

Periodieke giften vanaf 2014

Vanaf 2014 kunt u een periodieke gift op 2 manieren vastleggen, namelijk:

  • in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de instelling of vereniging
  • bij de notaris via een notariële akte

Schriftelijke overeenkomst

Wilt u een schriftelijke overeenkomst opmaken tussen u en het goede doel?
De Belastingdienst heeft een aantal voorbeeldformulieren gemaakt die voor de meeste situaties geschikt zijn. U kunt deze formulieren gebruiken om de overeenkomst vast te leggen. Zo weet u zeker dat uw overeenkomst voldoet aan de voorwaarden.

  • Toelichting: Lees de toelichting goed door. Als u vragen heeft belt u dan met Stichting ALS Nederland via 088-6660333 of stel uw vraag per mail via info@als.nl
  • Toesturen formulieren: U hoeft deze formulieren niet naar de Belastingdienst op te sturen. Ze zijn voor uzelf en het goede doel aan wie u de gift doet. U moet de overeenkomst wel goed bewaren. Als de Belastingdienst uw aangifte controleert, kan men u om deze schriftelijke overeenkomst vragen.
  • Postadres van Stichting ALS Nederland:
    Antwoordnummer 16090, 2501 VE Den Haag.

Notariële akte

Het is ook mogelijk om periodiek te schenken via een notariële akte. Neem hiervoor rechtstreeks contact op met een notaris of met ons.

Kijk ook bij onze veel gestelde vragen over schenken aan een goed doel (ANBI)

Meer informatie
Wilt u meer weten over periodiek schenken aan Stichting ALS Nederland? Stel uw vraag rechtstreeks aan Anja Bramsen, onze relatiebeheerder Schenken en nalaten via a.bramsen@als.nl of telefonisch: 088-6660333.

Belastingaangifte?
Steunt u Stichting ALS Nederland met een overeenkomst periodieke gift in geld of akte van schenking? Dan moet u het RSIN/fiscaalnummer doorgeven bij uw belastingaangifte.
RSIN/fiscaalnummer: 814186099