Doneren met uw nalatenschap

000277-00_ BS 86x55mm Margriet 3

Waarom geld nalaten aan Stichting ALS Nederland?
Er is maar één manier om ALS de wereld uit te helpen: wetenschappelijk onderzoek om een oorzaak en een behandeling te kunnen vinden. Dit is een dure aangelegenheid zonder structurele hulp of subsidies vanuit de overheid en daarom is Stichting ALS Nederland zo belangrijk. Zij maakt samen met het ALS Centrum onderzoek mogelijk. Daarnaast richt de stichting zich op de kwaliteit van leven en zorg van ALS-patiënten en hun familieleden.

Wat is nalatenschap en wat is een legaat?
Als iemand overlijdt laat hij of zij bezittingen na. Dit heet nalatenschap. Na het overlijden kunnen bepaalde goederen of een som geld aan iemand of een goed doel nagelaten worden. Dit heet een legaat. Degene aan wie spullen of geld wordt nagelaten, heet een legataris.

Wat moet ik doen als ik mijn geld aan Stichting ALS Nederland wil nalaten?
Als eerste moet u naar een notaris om bij hem of haar kenbaar te maken dat u geld wilt nalaten aan Stichting ALS Nederland. Zorg ervoor dat duidelijk is dat Stichting ALS Nederland de ontvanger van het geld is en dat duidelijk is hoeveel geld u precies wilt geven. De notaris zal uw wens dan opnemen in uw testament en zorgt er voor dat het gemeld wordt bij het CTR (Centraal Testamentenregister).

Voor een juiste afwikkeling bij de notaris is het van belang de officiële tenaamstelling van de stichting op te laten nemen: Stichting ALS Nederland, statutair gevestigd te Den Haag.
KvK nummer 3421 9945.

nalatenschapWaarom een testament?
Indien er geen testament is van degene die overlijdt, dan bepaalt de wet wat er met uw nalatenschap gebeurt. Uw familie komt dan als eerste in aanmerking voor uw nalatenschap. Door middel van een testament kunt u zelf uw wensen over uw nalatenschap bepalen.

Kijk ook bij veelgestelde vragen over nalaten en het testament.

Uit de praktijk
Nicole Buijs, partner van overleden ALS-patiënt:
“Mijn man is helaas in 2014 overleden aan ALS. Ik weet als geen ander hoe belangrijk het is dat er wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar deze genadeloze ziekte. De levensverwachting na diagnose is 3-5 jaar. Het kan u en mij ook overkomen! Misschien wilt u ook overwegen om – naast uw dierbaren – Stichting ALS Nederland op te nemen in uw testament en te steunen met een gift of goederen.”

Sieta Autar-Matawlie, advocaat erfrecht GMW Advocaten:
“Iemand die na zijn overlijden geld wil nalaten aan een goed doel moet dit officieel regelen via een een testament, bij een notaris. De notaris regelt dat alle wensen van de overledene in een testament worden opgenomen. Regelt men niets, dan is het wettelijk erfrecht van toepassing. Het is daarom belangrijk om van te voren goed na te denken over uw nalatenschap, over wat u wilt, maar ook wat u niet wilt. Bijvoorbeeld over de hoeveelheid geld, de verschillende vormen van nalaten, maar ook over de mogelijke consequenties voor uw nabestaanden. Een advocaat, gespecialiseerd in het erfrecht (VEAN advocaat), kan u ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes.”

Wie kan mij verder helpen?
Wilt u meer weten over nalaten aan Stichting ALS Nederland? Vraag dan onze brochure aan via info@als.nl of kijk bij veelgestelde vragen over nalaten en het testament. Heeft u liever persoonlijk contact met iemand van onze stichting of wilt u een verwijzing naar een notaris? Dan kunt u contact opnemen met Anja Bramsen van Stichting ALS Nederland via 088-6660333 of via a.bramsen@als.nl.

Regel uw nalatenschap eenvoudig online Denkt u erover om een legaat (vast geldbedrag) aan ons na te laten? Of wilt u Stichting ALS Nederland benoemen als erfgenaam? Wij werken samen met NuTestament. Daar regelt u eenvoudig online, voor een vast laag bedrag en in uw eigen tempo een testament.

Ontdek hoe het werkt op www.nutestament.nl