Schenken met belastingvoordeel

Uw periodieke gift aan Stichting ALS Nederland is voor u volledig aftrekbaar van de belasting. U schenkt jaarlijks een bedrag over een periode van minimaal 5 jaar.

Belastingaangifte?
Steunt u Stichting ALS Nederland met een overeenkomst periodieke gift in geld of akte van schenking? Dan moet u het RSIN/fiscaalnummer doorgeven bij uw belastingaangifte.
RSIN/fiscaalnummer: 814186099

Wilt u weten wat het belastingvoordeel voor u is?

Stichting ALS Nederland is een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI-instelling). Dit betekent dat uw standaard giften aan ALS, indien tussen de 1 en 10 procent van uw verzamelinkomen, aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen. Voor nog meer belastingvoordeel gaat u een periodieke schenking aan. Natuurlijk kunt u ook uw huidige periodieke gift omzetten naar een overeenkomst.

Met een schenkingsovereenkomst kunt u ons met een hoger bedrag steunen, doordat de belastingdienst meebetaalt. U schenkt jaarlijks een vast bedrag over een periode van minimaal vijf jaar. De schenking is dan aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek.
Hiermee draagt u bij aan het wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en oplossing van ALS.

Lees over uw voordeel

Periodieke giften vanaf 2014

Vanaf 2014 kunt u een periodieke gift op 2 manieren vastleggen, namelijk:

  • in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de instelling of vereniging
  • bij de notaris via een notariële akte

Schriftelijke overeenkomst

Wilt u een schriftelijke overeenkomst opmaken tussen u en het goede doel?
De Belastingdienst heeft een aantal voorbeeldformulieren gemaakt die voor de meeste situaties geschikt zijn. U kunt deze formulieren gebruiken om de overeenkomst vast te leggen. Zo weet u zeker dat uw overeenkomst voldoet aan de voorwaarden.

  • Toelichting: Lees de toelichting goed door. Als u vragen heeft belt u dan met de Belastingdienst of met Stichting ALS Nederland via 088-6660333 of stel uw vraag per mail via info@als.nl
  • Betalingsvolmacht: Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar het goede doel wordt overgemaakt? Dan kunt u het formulier ‘Betalingsvolmacht’ gebruiken.
  • Toesturen formulieren: U hoeft deze formulieren niet naar de Belastingdienst op te sturen. Ze zijn voor uzelf en het goede doel aan wie u de gift doet. U moet de overeenkomst wel goed bewaren. Als de Belastingdienst uw aangifte controleert, kan men u om deze schriftelijke overeenkomst vragen.
  • Postadres van Stichting ALS Nederland:
    Antwoordnummer 16090, 2501 VE Den Haag.

Notariële akte

Het is ook mogelijk om periodiek te schenken via een notariële akte. Neem hiervoor rechtstreeks contact op met een notaris of met ons.

Kijk ook bij onze veel gestelde vragen over schenken aan een goed doel (ANBI)

Meer informatie
Wilt u meer weten over periodiek schenken aan Stichting ALS Nederland?

Stel uw vraag telefonisch: 088-6660333 of mail naar info@als.nl