Opbrengsten

ALS-JV2014_donaties

Vanwege het eenmalige succes van de Ice Bucket Challenge in 2014, welke ons 2 miljoen euro opleverde, was de verwachting dat 2015 een daling in inkomsten zou laten zien. In 2015 is er hard gewerkt om de gebudgetteerde inkomsten voor 2015 van 6.3 miljoen euro te realiseren. De uiteindelijke inkomsten van 2015 kwamen uit op net boven de 5 miljoen euro. In 2014 waren de opbrengsten 8,9 miljoen euro (inclusief de Ice Bucket Challenge (IBC) opbrengsten van 2 miljoen euro). De terugloop is vooral te zien in de in de inkomsten uit acties van derden (31,3% minder) maar ook bij de eigen fondsenwervingsacties (bijna 16% minder exclusief de IBC). De belangrijkste redenen voor de daling zijn: minder bereidheid onder donateurs om te doneren en de aandacht die de stichting in 2015 heeft besteed aan de verdere professionalisering van de interne organisatie.

Ook in 2015 hebben we gezorgd dat we de kosten van de eigen fondsenwerving onder het gemiddelde van de leden van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen hebben weten te houden. Het kostenpercentage eigen fondsenwerving, waarvan de norm van het CBF is dat dit niet boven de 25% mag uitkomen (gemiddeld in 3 jaar), lag daar bij onze stichting met 10,7% (gemiddeld percentage over 3 jaar) in 2015 ruimschoots onder (in 2014 was dit 10%).

Verder naar fondsenwerving, evenementen en acties