Stichting ALS Nederland

Stichting ALS Nederland voert al 10 jaar de strijd tegen de genadeloze ziekte ALS (Amyotrofische Laterale Sclerose). Hieronder een aantal veelgestelde vragen over onze stichting.

Klik hier voor meer informatie over de Stichting.

Is Stichting ALS een erkend goed doel door het CBF?

Ja, sinds 1 januari 2009 is onze stichting erkend door het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving).

Het CBF is een onafhankelijke stichting die toezicht houdt op de inzameling van geld voor goede doelen. Eén van de belangrijkste taken van het CBF is het beoordelen van fondsenwervende instellingen.

Een ander criterium bij de erkening van de steunwaardigheid van de stichting zijn de kosten van de eigen fondsenwerving. Deze mogen volgens de CBF-norm niet meer bedragen dan 25% van alle inkomsten.

Wat verdient de directeur van Stichting ALS Nederland?

Directeur Gorrit-Jan Blonk heeft een brutosalaris van € 85.000,- inclusief vakantiegeld. Dit bedrag is exclusief € 20.325,- werkgeversdeel voor sociale premies, pensioenlasten, bijtelling leaseauto en onbelaste vergoedingen. Daarmee voldoet de stichting aan de richtlijnen van de VFI (de branchevereniging van goede doelen), dat een salarisplafond van € 88.000,- per jaar voorschrijft.

Heeft Stichting ALS een ANBI-status?

Stichting ALS heeft een ANBI-statur. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. In ons geval is dit algemeen nut de strijd tegen ALS.