Con4Com-ALS

Veel mensen met ALS communiceren via hulpmiddelen, maar dit is vaak veel trager dan communicatie via spraak of typen. Wij hebben een overkoepelende aanvraag, Con4Com, ingediend bij TTW met als doel communicatiehulpmiddelen te verbeteren door 1) informatie over de omgeving van de gebruiker in te zetten voor een nieuwe generatie tekst-voorspellings-software, en door 2) het mogelijk te maken om zowel spier- als hersenactiviteit (EEG, fNIRS, ECoG) te gebruiken voor bediening. Con4Com-ALS is een subproject van Con4Com, specifiek gericht op de veranderende behoeften in de te ontwikkelen technologie van mensen met ALS in de loop van hun ziekte.

[projectnr. 2018-64]
Looptijd
4 jaar (2018 -2021)
Begroting
€ 169.000,-