Project Informal Caregivers

als-centrum-logo

 

Dit project richt zich op een heel belangrijke groep, namelijk de mantelzorger(s) rondom een ALS-patiënt. Deze betrokken familieleden en vrienden spelen een uitermate belangrijke rol in het verhogen van de kwaliteit van zorg en leven van ALS-patiënt. Maar wie zorgt er voor hen? Hoe worden zij ondersteund in deze belangrijke taak? Uit onderzoek is gebleken dat het support aanbod aan deze groep onvoldoende is ontwikkeld wat uiteindelijk ten koste gaat van de levenskwaliteit van zowel de patiënt als de mantelzorger en dat is zeker niet nodig.

Project Informal Caregivers richt zich daarom op het in kaart brengen van de specifieke behoeften van een mantelzorger (bijv. kennisoverdracht, juiste communicatie, toegankelijk maken van psychosociale bronnen en het trainen van specifieke vaardigheden etc.) en het bepalen van de zorgzwaarte waarmee de mantelzorger te maken krijgt. Hierdoor wordt een optimale basis gecreëerd voor zorg en kwaliteit van leven voor zowel de patiënt als de mantelzorger.

Dit project wordt uitgevoerd door het ALS Centrum op het UMC Utrecht. Een uitgebreide projectbeschrijving vindt u op de website van het ALS Centrum

Update september 2017: Overbelasting bij mantelzorgers

Update augustus 2017: Ondersteuningsprogramma voor partners van mensen met ALS of PSMA

Update oktober 2016: Update project Informal caregivers

Update augustus 2016: Samenwerking met naasten en patiënten

Update februari 2015: Nieuw onderzoek naar de kwaliteit van zorg en leven

 

[projectnr. 2014-27]
Looptijd
4 jaar (2014 – 2018)
Begroting
€ 302.410,-