Klinische trial naar het effect van Penicilline G en Hydrocortison

Klinische trial naar het effect van Penicilline G en Hydrocortison

als-centrum-logo

In het ALS Centrum wordt middels een medicijnonderzoek (een trial) het effect van een combinatie van Penicilline G en Hydrocortison onderzocht op ALS-patiënten. De opzet van het onderzoek bestaat uit vier behandelperioden van elk 21 dagen. Tijdens de behandeldagen en daarbuiten vinden metingen plaats om het ziektebeloop goed in de gaten te houden. De vier behandelperioden vinden met tussenpozen van 12 weken plaats. Dit onderzoek is placebo-gecontroleerd en geblindeerd: De patiënt noch het behandelend team weet of de patiënt een actieve behandeling krijgt of de placebo. De aanleiding voor deze studie is de experimentele off-label toepassing van deze middelen elders. Er zijn wisselende signalen over de ervaringen met deze experimentele behandeling. Omdat het onduidelijk of er een placebo-effect is, een kortdurend oppeppend effect van hydrocortison, of dat er een daadwerkelijk effect is op ALS, is zorgvuldig onderzoek nodig.

Uitgebreide projectbeschrijving op de ALS Centrum website

[projectnr. 2017-58]
Looptijd
2 jaar (2017-2018)
Begroting
€ 371.750,-