Project Regenesance

Regenescance

Behalve wetenschappelijk onderzoek financiert Stichting ALS Nederland ook projecten die zich richten op het ontwikkelen van oplossingen voor ALS. Regenesance is een Nederlands biotech bedrijf dat in 2009 ontstond vanuit het UMC Amsterdam locatie AMC. Op basis van wetenschappelijke vindingen omtrent het immuunsysteem, wil Regenesance therapieën laten ontwikkelen specifiek voor zenuw-spier ziekten. Uitgangspunt hierbij is dat activatie van het complementsysteem, een belangrijk onderdeel van het immuunsysteem, van invloed is op de verbinding tussen zenuwen en spieren. Dit lijkt ook bij ALS-patiënten het geval.

In 2014 heeft de Stichting ALS Nederland via een participatie in Regenesance bijgedragen aan de ontwikkeling van een potentieel nieuwe therapie gericht op het beperken van ongewenste activatie van het genoemde complementsysteem. De volgende stap richting een klinische studie is in 2018 dichterbij gekomen doordat het bedrijf Complement Pharma met financiële steun van een Amerikaanse farmaceut een eerste versie van het product gaat produceren voor evaluatie in een klinische studie. In 2019 wordt duidelijk wanneer deze klinische studie kan starten en of ALS onderdeel zal worden van deze eerste studie.

[projectnr. 2014-25]
Looptijd
2014 - heden
Begroting
€ 600.000,-