Team Gorinchem/ALShetjeraakt

ALShetjeraakt zet zich sinds april 2013 actief in voor ALS. Ons doel is om de ziekte ALS bekend(er) te maken, de patiënten en hun naasten te steunen en geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg om deze verschrikkelijke zenuw- en spierziekte een halt toe te roepen. Er zijn het hele jaar door allerlei acties. Het geld dat we de afgelopen jaren hebben binnen gehaald zorgt er mede voor dat het onderzoek door kan gaan en uitgebreid kan worden. We stoppen niet voordat ALS van de kaart is geveegd!

team-alshetjeraak-gorinchem

Het bestuur

Elize Putters – van Veen, voorzitter
06 – 22 77 64 04

Ramon Putters, penningmeester
06 – 53 96 80 58

Femke Van Veen, secretaris
06 – 12 85 59 82

Mail info@alshetjeraakt.nl

Website http://www.alshetjeraakt.nl/

Facebook https://www.facebook.com/AlShetjeraakt/
Twitter https://twitter.com/ALShetjeraakt?lang=nl

Rekeningnummer NL54ABNA0466753403

Activiteiten

Wij willen u graag zo goed mogelijk op de hoogte houden van alles wat er rondom ALS in Gorinchem en omgeving gebeurt. Daarom staan op onze website alle gegevens van activiteiten die georganiseerd worden.