Team Tilburg

Logo-team-Tilburg
Team Tilburg organiseert jaarlijks de fiets- en wandeltocht ‘Trap ALS de Wereld uit’. Ons doel is de bekendheid van ALS te vergroten, de patiënten en hun naasten te steunen en geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek om deze verschrikkelijke zenuw- en spierziekte een halt toe te roepen. Het geld dat we de afgelopen jaren hebben binnen gehaald zorgt er mede voor dat het onderzoek naar de ziekte door kan gaan en uitgebreid kan worden. Vol goede moed gaan we dus verder!

Trap ALS de wereld uit

Wie zijn wij?

Team Tilburg bestaat uit 9 vrijwilligers, contactpersoon is Bas Cornelissen

alsteamtilburgeo@gmail.com
Facebookpagina Team Tilburg

Giro 100.000 (NL50 INGB 0000 1000 00)
t.n.v. Stichting ALS Nederland
o.v.v. actie team ALS Tilburg

Activiteiten

Voor informatie over onze fiets- en wandeltocht verwijzen wij u naar onze Facebookpagina.