SEPA

Stichting ALS Nederland heeft in 2014 haar rekeningnummer veranderd. Giro 100.000 is NL50 INGB 0000 1000 00 geworden. De bijbehorende BIC is  INGBNL2A. De reden hiervoor was de SEPA regelgeving.

Uw donatie alstublieft via het donatieformulier!

Doneert u rechtstreeks op onze ING bankrekening? Dan kunnen we u niet langer een bedankje sturen! Vanwege de nieuwe privacy wet zijn de banken gestopt met de doorgifte van uw adres- en woonplaatsgegevens bij girale donaties. Dit betekent dat wij na uw donatie uw gegevens niet meer van onze bank krijgen.  Wilt u toch een bedankje van ons ontvangen en op de hoogte blijven via ons kwartaalmagazine? Doneer dan via ons donatieformulier. Daar kunt u uw adresgegevens achterlaten. Dank u wel!

Machtigingen

Wilt u Stichting ALS Nederland machtigen om uw gift regelmatig van uw rekening af te schrijven? Via ons donatieformulier kunt u zelf het bedrag en de termijn (per maand, ect.) invullen.

Storneren

Als er door Stichting ALS Nederland een bedrag van uw bank- of girorekening  afgeschreven wordt en u wilt dit terugdraaien, dan heeft u dankzij de invoering van SEPA 56 dagen de tijd om dit bij uw bank te regelen. U hoeft aan Stichting ALS Nederland geen reden op te geven voor de stornering.