19 september 2017

Update 2 Behandeling Penicilline G en Hydrocortison

Op 14 juli jl. plaatsten wij een nieuwsbericht op onze website over een pilotbehandeling van drie ALS-patiënten met Penicilline G en Hydrocortison. Op 15 augustus jl. plaatsten wij een nieuwsbericht met een update over deze pilotbehandeling.

Eize Wielinga, KNO-arts in het Alrijne Ziekenhuis en Leonard H. van den Berg, neuroloog in het UMC Utrecht, hebben op 18 september jl. in gezamenlijkheid een bericht over deze pilotbehandeling geplaatst op de website van het ALS Centrum, teneinde vragen hierover te beantwoorden.
Stichting ALS Nederland hecht eraan u volledig en juist te informeren over dit onderwerp.

Daarom verwijzen wij u graag naar
dit bericht van 18 september jl. op de website van het ALS Centrum.

Voor inhoudelijke vragen over de pilotbehandeling met Penicilline G en Hydrocortison verwijzen wij naar Stichting SEVBI, die de behandeling heeft ontwikkeld (www.sevbi.nl of Marc ter Haar op 06-53326380). Voor vragen over de klinische trial verwijzen wij u naar het ALS Centrum (www.als-centrum.nl of 06-27744303).