Communicatie

Mensen met ALS, PLS en PSMA kunnen problemen ervaren bij het praten. De verstaanbaarheid gaat vaak achteruit omdat door spierzwakte en ademsteun de articulatie moeilijker wordt. Het is dan van belang om, in overleg met de logopediste van het ALS-behandelteam, te kijken hoe de communicatie het beste ondersteund kan worden. Er zijn veel verschillende mogelijkheden om de verbale communicatie te ondersteunen. Afhankelijk van de bedieningsmogelijkheid kun je denken aan opschrijven, het gebruik van een letterkaart, maar ook het intypen van een boodschap op een telefoon of iPad. Ook bestaat er een spraakcomputer die de getypte tekst uitspreekt.

Als het door verminderde handfunctie niet mogelijk is om te typen, is er ook de mogelijkheid om de telefoon of iPad te bedienen met de oogfunctie of andere spiergroepen.
Het is van groot belang dat zo snel mogelijk, samen met de logopediste en/of ergotherapeut, de alternatieve communicatiemogelijkheden worden onderzocht.  Zo is er voldoende tijd om mee te denken en advies te geven, en kan er door de patiënt geoefend worden met de spraakcomputer.

Bekijk ook de website van Modem voor eerste hulp bij communicatie. Deze website geeft op een inzichtelijke manier de mogelijkheden weer wanneer verbale communicatie niet meer goed gaat.

Kijk voor andere hulpmiddelen en verdere toelichting ook op de website van het ALS Centrum.