Woningaanpassingen

Voor een patiënt kan het op enig moment steeds lastiger worden om zich zelfstandig te verplaatsen, en ook de verzorging kan moeizamer gaan na verloop van tijd. Toch willen patiënten natuurlijk graag zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Daarom moet er op tijd naar mogelijkheden voor aanpassingen aan het huis worden gekeken.

Deze aanpassingen kunnen bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) worden aangevraagd. Samen met de ergotherapeut kan een programma van eisen opgesteld worden waarmee je naar de gemeente kunt die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de Wmo.

De gemeente zal dan samen met de aanvrager bekijken of de woning aanpasbaar is volgens het programma van eisen. Er wordt gekeken naar het geschikt maken van de toe- en doorgankelijkheid en/of de toegankelijkheid en manoeuvreerruimte in de woonkamer, slaapkamer en natte cel. Ook worden de mogelijkheden voor bijvoorbeeld een (trap)lift, een aanbouw of een zorgunit afgewogen. De gemeente zal dan bepalen of dit reëel en mogelijk is qua kosten. Indien niet, dan zal er geadviseerd worden te verhuizen naar een aangepaste of aanpasbare woning. De gemeente zal dan tegemoetkomen in de verhuiskosten.

Waar moet u zoal aan denken bij een woning die aangepast moet worden:

  • Toe- en doorgankelijkheid van de woning
  • Bereikbaarheid natte cel
  • Traplift en plateaulift
  • Domotica en omgevingsbediening

Soms is thuisborg, een aanbouw of zorgunit een gepaste optie:

  • Thuisborg
  • Aanbouw en zorgunit