Hospice

Hospice voorzieningen zijn bedoeld voor mensen die in hun laatste levensfase niet in het ziekenhuis of thuis kunnen verblijven. Een hospice is een instelling waar medewerkers gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg, in een zo huiselijk mogelijke sfeer. Het kan zijn dat een hospice is verbonden aan een verpleeg- of ziekenhuis. Er zijn ook zelfstandige hospices die met name door vrijwilligers worden gerund (vaak bijna-thuis-huizen genoemd) en waar de zorg door de thuiszorg wordt verleend. Er zijn ook hospices waar vooral professionals werken.

Indien je in jouw omgeving wil informeren welke hospicevoorzieningen er zijn, vraag dan altijd naar hun beleid. Niet alle hospices hebben dezelfde mogelijkheden voor zorg en kunnen dus niet alle patiënten ontvangen.

Het is doorgaans natuurlijk heel moeilijk om de terminale fase aan te duiden qua duur. Bij opname in het hospice wordt vaak een levensverwachting van minimaal enkele weken tot ten hoogste drie maanden aangehouden.

Voor meer informatie over zorg in hospice kunt u kijken op de website van palliatievezorg.

Ook het ALS centrum heeft meer informatie op de website staan over palliatieve zorg.