Levenstestament, volmacht en wilsbekwaamheid

In een volmacht leg je vast wat er moet gebeuren als je zelf niet meer kunt handelen. Je bepaalt wie namens jou beslissingen mag nemen en waarover. Een levenstestament bestaat in de meeste gevallen uit twee volmachten: een voor je zakelijke (financiële) belangen en een voor je medische en persoonlijke zaken. Je legt op deze manier alle zaken die je geregeld wilt hebben in één akte vast.

Het verschil tussen een levenstestament/volmacht en een testament is het volgende:

  • Het levenstestament/volmacht gaat niet over wat er met jouw bezittingen moet gebeuren na het overlijden, dat regel je in een testament.
  • In het levenstestament/volmacht leg jevast wat er moet gebeuren als je zelf niet meer wilsbekwaam bent om te handelen, bij leven. Je bepaalt wie namens jou beslissingen mag nemen en waarover.

Lees hierover meer op de website van de notaris.