Testament

In een testament kun je alles regelen met betrekking tot jouw nalatenschap. Heb je geen testament, dan regelt de wet dit. Een nalatenschap zijn alle bezittingen en schulden die je achterlaat wanneer je overlijdt. De nalatenschap wordt verdeeld onder jouw erfgenamen. In een testament geef je aan wie de erfgenamen zijn en welk deel zij krijgen. Je kunt bijvoorbeeld de positie van je partner of kinderen beschermen. Of het geld aan een goed doel nalaten.

Schenken en nalaten

Wij krijgen verschillende vragen over het testament en nalaten aan een goed doel, daarom hebben wij deze lijst met veel gestelde vragen en antwoorden gemaakt. Heeft u een andere vraag of is uw vraag niet beantwoord neem dan contact op met Anja Bramsen, Nabestaandencontact en Schenken & nalaten:

Tel: 088-6660333

E-mail: a.bramsen@als.nl

E-mail: nabestaanden@als.nl

Je kunt ook kijken op de website van de notaris.

Erflaten

Heb je Stichting ALS Nederland reeds benoemd in jouw testament en zijn wij daar nog niet van op de hoogte? Dan komen wij graag in contact. Hoe bijzonder zou het zijn als wij jou bij leven op de hoogte kunnen houden van de ontwikkelingen.

Wij nodigen je dan o.a. graag uit voor onze jaarlijkse open dagen in het ALS Centrum.