Nuedexta

Mensen met ALS of PLS kunnen last hebben van ongecontroleerd dwanglachen, dwanghuilen of gapen. We noemen dit pseudobulbaire verschijnselen. Deze klachten komen voor bij meer dan 50 procent van de ALS-patiënten. Dit kan voor hen heel beperkend werken in hun sociale contacten. Het is belangrijk om aan de omgeving goed uit te kunnen leggen dat deze klachten een onderdeel zijn van de ziekte, zodat men hier meer begrip voor kan hebben. De klachten kunnen behandeld worden met medicijnen.

Er zijn medicijnen die vaak voor een ander ziektebeeld, aandoening of symptoom van een ziekte worden voorgeschreven maar deze specifieke klachten kunnen verminderen. Het betreft amitriptyline 2-3 dd 25-50mg, fluvoxamine, citalopram.

Zie voor meer informatie hierover de website van het ALS Centrum.

Daarnaast is Nuedexta een bewezen effectief middel tegen dwanglachen, dwanghuilen of gapen. Dit medicijn is in Amerika en Europa goedgekeurd, maar de fabrikant heeft het niet in Europa op de markt gebracht. Dit heeft tot gevolg dat het medicijn niet in Nederland verkrijgbaar is of vergoed wordt. Sommige patiënten bestellen Nuedexta in Amerika, maar dat is kostbaar. Een alternatief waar veel goede ervaringen mee behaald zijn, is het combineren van de werkzame stoffen van Nuedexta: dextromethorfan en kinidine. Kijk hiervoor op de website van het ALS Centrum.