PEG-en PRG-Sonde

Wanneer eten en drinken veel problemen oplevert door het verzwakken van de mondspieren ofwel de kauw- en slikspieren, kan er gekozen worden voor een voedingssonde. Door het verminderen van deze spierfunctie is vaak sprake van gewichtsverlies. Wanneer er gewichtsverlies is van 10% ten opzichte van het lichaamsgewicht voor de ziekte, wordt aanbevolen een voedingssonde te plaatsten. De reden hiervoor is dat het gewichtsverlies ook het ziekteverloop van ALS kan versnellen.

Van belang is om te weten dat het plaatsen van een voedingssonde niet hoeft te betekenen dat de patiënt niets meer kan eten. Omdat via de sonde in principe alle voeding verkregen wordt, kan men zelf op ieder moment bepalen of ook via de normale weg gegeten wordt.

Er zijn 2 soorten sondes die geplaatst kunnen worden:

Percutane Endoscopische Gastrostomiesonde (PEG-sonde)

Deze sonde is een slangetje dat via een sneetje door de buikwand in de maag wordt geplaatst. Deze wordt door een Maag-Lever-Darm-arts geplaatst in de endoscopiekamer onder een ‘roesje’ ofwel sederende medicatie. Bij ALS-patiënten met zwakke ademhalingsspieren geeft een ‘roesje’ een verhoogd risico op complicaties.

Percutane Radiologische Gastrostomiesonde (PRG-sonde)

Een PRG-sonde is een slangetje dat via dezelfde weg als de PEG-sonde wordt geplaatst. Echter wordt deze door een radioloog geplaatst met een plaatselijke verdoving van de buikwand en medicijnen om pijn tijdens de ingreep te verlichten.

Welke sonde er wordt geplaatst en welke voor- en nadelen hieraan vastzitten kun je bespreken met de Maag-Lever-Darm-arts. Voor nu geldt vaak dat men de voorkeur geeft aan een PEG-sonde, omdat de PRG-sonde na plaatsing meer risico en zorg nodig heeft. Voorwaarde voor plaatsing van een PEG-sonde is voldoende longfunctie. Voor mensen met een verminderd ademhalingsvermogen is de plaatsingsmethode van een PRG-sonde veiliger.

Kijk verder over informatie over de verschillende sondes op de website van het ALS Centrum.