Samenwerkingsverbanden

ALS Centrum
Sinds de oprichting van het ALS Centrum krijgt de ziekte ALS (en PLS en PSMA) de aandacht die het verdient. Hier wordt kennis gebundeld op het gebied van diagnostiek, behandeling en wetenschappelijk onderzoek naar ALS. Binnen het dit expertisecentrum werken neurologen, revalidatieartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, logopedisten en diëtisten samen . Zij zijn werkzaam in het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) en het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. Stichting ALS Nederland werkt nauw samen met deze ziekenhuizen.

Naast het ALS Centrum werkt Stichting ALS Nederland samen met onder andere de volgende organisaties:

Spierziekten Nederland
Spierziekten Nederland is een patiëntenvereniging waarbij je je kunt aansluiten als lid of als abonnee. Spierziekten Nederland geeft voorlichting, organiseert bijeenkomsten en lezingen en werkt aan de verbetering van de zorg voor mensen met een spierziekte.

Centraal Bureau Fondsenwerving 
Eind 2008 heeft Stichting ALS Nederland het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) ontvangen. Het CBF bevordert de transparantie van de goede doelensector in Nederland en houdt toezicht op goede doelen.

Prinses Beatrix Spierfonds
Het Prinses Beatrix Spierfonds ondersteunt wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en de toekomstige effectieve behandeling van ALS. Jaarlijks kent het Prinses Beatrix Spierfonds geld toe aan onderzoeken die in het ALS Centrum uitgevoerd worden.

Vereniging Het Verschil
Vereniging Het Verschil (VHV) is een jonge, algemeen nut beogende instelling (ANBI) en heeft als doel de inzet van individuen voor het goede doel te bevorderen. De leden van VHV hebben zich verplicht tot het werven van fondsen voor een gezamenlijk vastgesteld goed doel. Ook zij zetten zich in voor Stichting ALS Nederland.

Vrijwilligerswerk.nl
Deze organisatie brengt vrijwilligers en vrijwilligerswerk samen. Op de website vind je o.a. meer informatie over verschillende vormen van vrijwilligerswerk, regelgeving en vacatures.

Stichting ALSopdeweg!
Stichting ALSopdeweg! heeft als doel om mensen met de ziekte ALS te ondersteunen bij het zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk te kunnen laten functioneren in de maatschappij. Hiervoor zijn vaak aanpassingen in en om het huis en verschillende (mobiliteits-)hulpmiddelen nodig die buiten de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), zorgverzekeraar of UWV vallen.