Stichting Buddies

Ernstig zieke mensen worden met hulp van ‘Buddies’ op een professionele manier begeleid.
Deze ‘Buddies’ zijn hiervoor speciaal opgeleid en gecertificeerd. Stichting Buddies omschrijft haar initiatief als volgt: “Er zijn 2 gebeurtenissen zeker in het leven: geboorte en sterven. Bij de geboorte komt de verloskundige thuis of in het ziekenhuis aan het bed voor alle nodige begeleiding. Bij de andere zekere gebeurtenis is er nu… de Buddy van Stichting Buddies.”

Zij ondersteunen bijvoorbeeld bij praktische zaken rondom de laatste levensfase, en financiële consequenties. Zij maken de onderwerpen bespreekbaar en verwijzen indien nodig door naar de juiste hulpverleners.

Daarnaast organiseert Stichting Buddies twee keer per jaar het evenement “Tussen Hemel en Aarde”. Mensen die terminaal ziek zijn kunnen tijdens dit evenement (kosteloos) ervaren hoe het is om je ‘over te geven’ tussen hemel en aarde door middel van een duo-parachutesprong. Ieder jaar op de dag na Hemelvaart organiseren zij deze dag in samenwerking met Skydive Rotterdam.
Ieder jaar in november organiseert Stichting Buddies bovendien, in samenwerking met Indoor Skydive Roosendaal, een gezellige familiedag voor ernstig zieken. Dan mag het hele gezin zweven in de windtunnel. Dit is ook mogelijk voor rolstoelgebruikers, want de juiste begeleiding is aanwezig!

Contactgegevens:

info@buddies.nu
www.buddies.nu

Amyotrophic lateral sclerosis Foto2 Buddies Amyotrophic lateral sclerosis