Centrum voor Thuisbeademing

ALS leidt tot zwakte van de ademhalingsspieren. Eens per ongeveer drie maanden wordt de longfunctie gemeten door bijvoorbeeld een fysiotherapeut. Als deze achteruit gaat of als er klachten zijn rondom de zwakte van de ademhaling, bespreekt de revalidatiearts met jou of je wilt nadenken over (nachtelijke) thuisbeademing. Hij/zij kan je doorverwijzen naar een longarts van het Centrum voor Thuisbeademing (CTB) voor voorlichting over beademing.

Het CTB ondersteunt en informeert patiënten die afhankelijk zijn van beademing. Als je thuis beademd wordt, begeleidt het CTB de patiënt, partner en thuiszorg zolang er van beademingsapparatuur gebruik gemaakt wordt. Er zijn in Nederland vier Centra voor Thuisbeademing, te weten: CTB UMC Groningen, CTB AZM Maastricht, CTB Erasmus MC Rotterdam, CTB UMC Utrecht.

Op de website van het ALS Centrum staat uitgebreid omschreven wat het CTB kan bieden.