De mantelzorgmakelaar

De mantelzorgmakelaar

Wat doet een mantelzorgmakelaar?

De mantelzorgmakelaar biedt als professionele dienstverlener primair de mantelzorger/cliënt ondersteuning bij de regie over diens individuele situatie; gidst door het bureaucratisch zorgterrein, ondersteunt bij of neemt tijdelijk regeltaken over, bemiddelt tussen de mantelzorger/cliënt en diens werkgever en/of instanties en draagt opkomende hulpverleningsvragen warm over.

De ervaring leert namelijk dat het als patiënt en mantelzorger erg ingewikkeld is om bij dit soort complexe zorgvragen op zoveel diverse terreinen (zorg, welzijn, hulpmiddelen, woningaanpassingen, werk en mantelzorg, financieel) de juiste weg te vinden. Er is immers ook geen tijd om je op deze situatie voor te bereiden: ineens is het er… En daar komt de mantelzorgmakelaar in beeld!

Vergoeding mantelzorgmakelaar 

Vanuit de aanvullende verzekering kunt u de inzet van een mantelzorgmakelaar vergoed krijgen. Ook werkgevers of gemeenten vergoeden soms de mantelzorgmakelaar. De mantelzorgmakelaar ondersteunt op alle terreinen, welke bovenstaand genoemd zijn. Eventueel ook als op enig moment er een overgang is naar de Wet Langdurige Zorg (WLZ) omdat er 24 uur per dag zorg in nabijheid nodig is. De mantelzorgmakelaar kan naast het bieden van ondersteuning ook daadwerkelijk regeltaken van u overnemen en u ontlasten. Kijk voor een mantelzorgmakelaar bij u in de buurt op www.bmzm.nl en neem vrijblijvend contact op.

Graag willen wij nog extra benadrukken dat het wettelijk geregeld is dat zowel door de gemeente (als u te maken heeft met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de WLZ,  gratis onafhankelijk cliëntondersteuning aangeboden moet worden. Iemand die u helpt om de hulpvragen juist in kaart te brengen, waardoor er een grotere kans is op een passende oplossing. Om deze cliëntondersteuner in te schakelen, kunt u contact opnemen met uw gemeente of het regionale Zorgkantoor.

Contact mantelzorgmakelaars

Omdat deze vorm van ondersteuning veelal nog niet bekend is en er veel vragen zijn ten aanzien van de (on)mogelijkheden van zorg is er tijdens de eerste ALS, PSMA en PLS Patiënten- en Naastendag  een interactieve presentatie verzorgt door 2 mantelzorgmakelaars over de (on)mogelijkheden op het gebied van zorg. Karin Kanters en Mirjam Hoogland-Verspaij, Zelfstandig onafhankelijk mantelzorgmakelaar en cliëntondersteuner. Zij hebben veel vragen en onduidelijkheden op dit gebied kunnen beantwoorden en onduidelijkheden uiteen gezet. Kijk voor contact met hen op:

https://mirjamhoogland.nl/ of https://www.mzmkarinkanters.nl/