Persoonlijke verzorging/verpleging

Via uw zorgverzekeraar

Persoonlijke verpleging en verzorging (wijkverpleging) vallen onder de basisverzekering van jouw zorgverzekeraar.
Je kan dit op verschillende manieren regelen. Een manier is de methode ‘zorg in natura’, hierbij heeft de zorgverzekeraar een contract met de thuiszorginstantie. De patiënt krijgt dan thuiszorg aangeboden door middel van een reguliere thuiszorgorganisatie. Het voordeel hiervan is dat de patiënt geen administratieve rompslomp hoeft te beheren. Het nadeel hiervan is dat de patiënt niet zelf kan kiezen welke organisatie de thuiszorg gaat leveren.

Als je langdurige of intensieve zorg nodig hebt kun je mogelijk een PGB (Persoonsgebonden Budget) aanvragen. Deze aanvraag moet worden ingediend bij een verpleegkundige van een thuiszorgorganisatie die door jouw zorgverzekeraar is gecontracteerd. Er wordt dan gekeken naar jouw specifieke zorgbehoefte, dan wordt gevraagd of je (een gedeelte van) je zorg in een persoonsgebonden budget wil en zelf zorg in wilt kopen. Dit betekent wel een grotere administratieve en organisatorische druk.

Daarnaast kun je kiezen voor het zelf regelen en betalen van thuiszorg. De patiënt dient de thuiszorg die hij ontvangt dus uit zijn eigen portemonnee te betalen. Wanneer de patiënt voor deze methode kiest, kan hij zelf bepalen welke organisatie hem of haar komt verzorgen. Daarnaast zijn er bij particuliere thuiszorginstanties meestal geen wachtlijsten voor de patiënten.

Via Centrum Indicatiestelling Zorg

Indien je intensieve 24-uurs zorg of 24-uurs zorg in nabijheid nodig hebt, kan deze vallen onder de regeling van Wet langdurige zorg (Wlz). Zorg vanuit de Wlz kun je aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt jouw aanvraag en maakt een indicatiestelling. Deze indicatiestelling ontvang je in principe binnen zes weken nadat je de aanvraag hebt ingediend. Mocht het CIZ aanvullende informatie nodig hebben, dan kan dit langer duren. Indien dit binnen de Wlz valt, heb je een eigen bijdrage welke inkomensafhankelijk is. Om een indicatie te krijgen van de hoogte van de eigen bijdrage kun je deze berekenen op de site van het Centraal Administratie Kantoor (CAK).