Kiesrecht

Voor veel patiënten wordt het op den duur een probleem om hun stembiljet te ondertekenen, maar zij willen toch hun stem uitbrengen.  Hoe is dit nu in Nederland geregeld:

Er wordt bij het stemmen specifiek gevraagd om een volmacht voor het stemmen. Dit kan via de onderhandse volmacht (dat is het invullen van de machtiging aan de achterzijde van het stembiljet)
Indien iemand voor deze onderhandse volmacht niet kan tekenen kan bv de partner deze invullen zonder ondertekening en het ID van de patiënt meenemen naar het stemlokaal waarop staat dat de patiënt niet meer in staat is om te ondertekenen. Volgens de kiesraad geldt momenteel de notariële volmacht (levenstestament) voor het kiesrecht niet.

Indien een ALS-patiënt op het ID een aantekening wil hebben dat hij/zij niet kan ondertekenen, dan moet men een nieuw ID aanvragen. Indien de patiënt dit niet persoonlijk kan doen in het stadhuis, kan een thuisbezoek met de gemeente worden afgesproken. Problemen als “hoe regel je een pasfoto” en wat er precies moet worden aangetekend, moeten besproken worden bij de eigen gemeente.

Voor meer informatie kijk op:

https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/vraag-en-antwoord/wat-als-een-volmachtgever-niet-in-staat-is-om-een-volmacht-te-ondertekenen

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identiteitskaart/vraag-en-antwoord/waar-en-hoe-kan-ik-een-paspoort-of-identiteitskaart-aanvragen