Persoonsgebonden budget en Zorg in natura

Wat is nu het verschil tussen persoonsgebonden budget en Zorg in natura?

Zorg in natura (ZIN)

ZIN betekent dat er zorg, begeleiding, hulp of voorzieningen worden geleverd via een instelling of leverancier die een contract heeft met jouw gemeente, zorgverzekeraar of het zorgkantoor. De zorginstelling stelt dan samen met jou een zorgplan op. Vervolgens worden de financiële en administratieve handelingen uitgevoerd zonder dat je daar zelf mee belast wordt.

Persoonsgebonden budget (Pgb)

Met een Pgb kan men zelf de aanbieder van zorg, begeleiding, hulp of voorzieningen kiezen. Dit kan in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (ZVW). Er zijn wel regels aan het Pgb verbonden, je moet bijvoorbeeld wel in staat zijn deze zelfstandig te beheren en dus de juiste zorg en zorgovereenkomsten te sluiten. Het toegekende Pgb wordt beheerd door de Sociale verzekeringsbank (SVB). Hier kun je met de juiste zorgovereenkomsten de zorg declareren, en deze wordt dan direct uitbetaald aan de juiste zorgverlener.

Men gaat met een Pgb dus zelf op zoek naar de juiste zorgverleners of voorzieningen en is ook zelf verantwoordelijk voor een goed beheer van het Pgb. Alle administratieve handelingen zoals het afsluiten van de juiste zorgovereenkomsten, betalingen en het contact met de SVB vallen onder de eigen verantwoordelijkheid.

Soms is het mogelijk om een combinatie te verkrijgen van ZIN en zorg in de vorm van een Pgb.