Profielschets Directeur-Bestuurder
Stichting ALS Nederland (V/M)

 

Stichting ALS Nederland

Stichting ALS Nederland financiert wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en behandeling van de dodelijke zenuw-/spierziekte ALS en de aanverwante ziekten PSMA en PLS. Daarnaast zetten we ons in voor een betere kwaliteit van zorg en leven voor patiënten en hun naasten. Hiervoor zijn we volledig afhankelijk van donaties. Onze ambitie om te groeien in inkomsten is dan ook groot: van €6 á 7 miljoen vandaag naar €10 miljoen in de komende jaren.

ALS (amyotrofische laterale sclerose) is een dodelijke zenuw-/spierziekte waarbij de spieren één voor één uitvallen. Na de eerste symptomen leven patiënten gemiddeld nog drie tot vijf jaar. Voor deze dodelijke ziekte is dringend een oplossing nodig. We hebben geen tijd te verliezen.

Stichting ALS Nederland opereert binnen een bredere context. Binnen Nederland zijn de taken verdeeld over drie partijen: de ALS Patiënten Vereniging (patiënten belangen) het ALS Centrum (diagnose, onderzoek en zorg) en Stichting ALS Nederland (fondsenwerving en het verstrekken van subsidies). Deze partijen opereren onafhankelijk, maar werken wel intensief samen. Ook is Stichting ALS Nederland actief lid van de wereldwijde organisatie ALS/MND Alliance, waarvan 75 organisaties in 50 landen lid zijn.

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze website: www.als.nl.

De organisatie

De vaste organisatie bestaatuit ongeveer 15 personen. De organisatie wordt geleid door een Management Team dat bestaat uit een Directeur-Bestuurder, een Manager Marketing, Communicatie & Fondsenwerving en een Manager Bedrijfsvoering. De organisatie is gevestigd in Den Haag.

De functie

De Directeur-Bestuurder is bovenal het boegbeeld van de stichting, zowel intern als richting externe stakeholders en media, zowel nationaal als internationaal. Met passie en energie weet de Directeur-Bestuurder de betrokkenen te verbinden en te inspireren: intern richting de medewerkers en vrijwilligers in de eigen organisatie, maar juist ook extern richting patiënten en hun naasten, alle vrijwilligers die in het land fondsenwervende activiteiten opzetten, wetenschappers en het internationale veld van zusterstichtingen en onderzoeksinstellingen.

Daarnaast heeft de Directeur-Bestuurder als statutair directeur de eindverantwoordelijkheid voor het beleid van de stichting en de uitvoering hiervan. De Directeur-Bestuurder geeft leiding aan het Management Team, waarin ook een Manager Marketing, Communicatie & Fondsenwerving en een Manager Bedrijfsvoering zitting hebben. Daarnaast stuurt de Directeur-Bestuurder direct de afdeling Patiëntencontact aan.

De Directeur-Bestuurder rapporteert aan een Raad van Toezicht (RvT), op dit moment bestaande uit 5 personen. De RvT houdt toezicht op het door de Directeur-Bestuurder gevoerde beleid en de algemene gang van zaken van de stichting. Daarnaast staat de RvT de Directeur-Bestuurder met advies terzijde.

Profiel

De algemene eisen die aan de Directeur-Bestuurder worden gesteld zijn:

 • Is herkenbaar en geloofwaardig in de ogen van de belangrijkste stakeholders en beweegt zich gemakkelijk binnen het veld van stakeholders in binnen- en buitenland;
 • Heeft binding en voeling met de doelstellingen van de stichting;
 • Heeft een hands-on mentaliteit;
 • Heeft het vermogen en gewicht om de eindverantwoordelijkheid te dragen over de financiële, operationele en sociale gezondheid van de stichting;
 • Heeft de vaardigheid om direct leiding te geven aan de leden van het Management Team en de leden van het team Patiëntencontact en om een bron van inspiratie te zijn voor de rest van de organisatie;
 • Is bereid om ook buiten kantooruren acties en evenementen in het land te bezoeken.

Hiervoor dient de Directeur-Bestuurder te beschikken over:

 • WO-werk- en denkniveau;
 • Aantoonbare bestuurlijke ervaring. Ervaring in de curatieve zorg en/of de farmaceutische wetenschappen en/of de goede doelen sector / fondsenwerving strekt hierbij tot aanbeveling, maar is geen vereiste;
 • Een voldoende zakelijke en resultaatgerichte instelling om de doelstellingen van de stichting te behalen;
 • Het inspirerende en verbindende vermogen om vertrouwen en energie te genereren bij alle stakeholders, met name patiënten, donateurs, organisatoren van evenementen, wetenschappers, en internationale ALS stakeholders (zusterstichtingen, koepels, onderzoeksinstellingen);
 • Creativiteit en lef om steeds weer de organisatie relevant, gedurfd en vernieuwend te doen zijn;
 • Luistervaardigheid en dat kunnen afwisselen met besluitvaardigheid;
 • Excellente representatieve en communicatieve vaardigheden, ook op het vlak van media;
 • Uitstekende Nederlandse en Engelse taalvaardigheid in woord en geschrift;
 • Een kritisch-analytisch en reflectief vermogen;
 • Belangstelling en persoonlijke passie om in de goededoelensector actief te zijn. Hiervoor zijn inzicht in en belangstelling voor maatschappelijke en politiek-bestuurlijke verhoudingen alsmede een intrinsieke motivatie voor de doelstellingen van de stichting belangrijk.
Wat wij bieden

Een bevlogen en betrokken team dat nationaal en internationaal een bijdrage wil leveren aan het oplossen van een nu nog ongeneeslijke ziekte.

Een salaris gebaseerd op de richtlijnen van de Stichting Goede Doelen Nederland, afhankelijk van kennis en ervaring tussen €85.000 en €95.000 bruto, op basis van een fulltime dienstverband van 40 uur per week.

Aanstelling: 32-40 uur per week

Standplaats: Den Haag

De procedure

De wervingsprocedure wordt geleid door de commissie HR & Organisatie binnen de Raad van Toezicht (Anita Coronel en Jaap Kerstjens). In eerste instantie zal niet met een extern wervings- en selectiebureau worden gewerkt.

Uw reactie

Heeft u belangstelling voor deze vacature en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u uit vóór 1 november 2022 te reageren, door een motivatiebrief en recent cv te sturen naar onderstaand emailadres.

Contactgegevens:

Jaap Kerstjens
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting ALS Nederland
Telefoon:            +31 (0)88-6660333
E-mail:                [email protected]
Website:             www.als.nl