14 mei 2014

Zoeken naar de juiste woorden

test‘Zoeken naar de juiste woorden’…….. Het ALS Centrum in Amsterdam is op zoek naar ALS patiënten maar ook naar partners, vrienden of naar jou om als gezonde vrijwilliger mee te werken aan een onderzoek naar taal- en geheugenproblemen bij mensen met ALS.

Het vinden van de juiste woorden is niet voor alle mensen met ALS even makkelijk. Een deel van de patiënten kan taal-en geheugenproblemen ontwikkelen die van invloed kunnen zijn op de zorg en kwaliteit van leven. Het is dan van belangrijk om deze problemen vroegtijdig te signaleren, zodat de zorg hierop kan worden aangepast.

Daarom zoekt het ALS Centrum van het AMC in Amsterdam naar een snelle en makkelijke manier om zelfs al in de spreekkamer te beoordelen of een ALS patiënt met deze problemen te maken kan krijgen. Om dit te kunnen bewerkstelligen moet er grote schaal getest worden.

Een test voor ALS patiënten maar ook voor andere vrijwilligers:
Als u meedoet aan dit onderzoek krijgt u eenmalig een uitgebreide testbatterij met allerlei taal- en geheugentests. Een paar weken later komt een van de onderzoekers bij u thuis langs om een kortere versie af te nemen.

Voorwaarden voor deelname: We zijn vooral op zoek naar mensen die minder dan een jaar ALS klachten hebben. Een goede longfunctie is daarbij ook van belang. Ben je gezond en wil je graag meewerken aan dit belangrijke onderzoek, dan zijn we ook op zoek naar jou.

Het is namelijk van groot belang dat er zoveel mogelijk patiënten en gezonde vrijwilligers meedoen aan dit onderzoek. Goed inzicht in deze problemen is een van de ontbrekende puzzelstukken in de zoektocht naar de oplossing van ALS en kan helpen om de zorg voor ALS-patiënten nog verder te verbeteren.

Voor informatie en aanmelden voor het onderzoek kunt u contact opnemen met de arts-onderzoeker, Emma Beeldman (e.beeldman@amc.uva.nl).