Samenwerkingsverbanden

ALS Centrum
Met het oprichten van het ALS Centrum krijgt ALS de aandacht die het verdient. Hier wordt kennis gebundeld op het gebied van diagnostiek, behandeling en wetenschappelijk onderzoek naar ALS. Binnen het Centrum werken neurologen, revalidatieartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, logopedisten en diëtisten. Zij zijn werkzaam in het Universitair Medisch Centrum-Utrecht (UMCU) en het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. De Stichting ALS werkt nauw samen met deze ziekenhuizen.

ALS Patients Connected
Samen met het ALS Centrum en ALS Patients Connected, vormt Stichting ALS Nederland een samenwerkingsdriehoek. ALS Patients connected behartigt in deze driehoek de belangen van de ALS-, PSMA- en PLS-patiënten en hun naasten. De vereniging is eind 2014 geïnitieerd door twee ALS-patiënten; Bernard Muller en Robert Jan Stuit en het bestuur wordt gevormd door zowel patiënten als niet-patiënten. Het doel van de APC is het vinden van een behandeling of geneesmiddel maar ook ondersteuning op het gebied van kwaliteit van leven en zorg, zodat deze zo goed mogelijk aansluit bij de behoefte van de patiënten.

Naast het ALS Centrum werkt Stichting ALS samen met onder andere de volgende organisaties:

Stichting ALS op de weg
Stichting ALS op de weg voorziet in (advies over) praktische hulpmiddelen voor ALS-, PSMA- en PLS-patiënten om hun kwaliteit van leven te verbeteren. Op deze manier hopen zij ervoor te zorgen dat patiënten zo lang mogelijk sportief, sociaal en maatschappelijk betrokken kunnen blijven.

Spierziekten Nederland
Spierziekten Nederland is een patiëntenvereniging waarbij u zich kunt aansluiten als lid of als abonnee. Spierziekten Nederland geeft voorlichting, organiseert bijeenkomsten en lezingen en werkt aan de verbetering van de zorg.

Centraal Bureau Fondsenwerving 
Eind 2008 heeft Stichting ALS het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) mogen ontvangen. Het CBF bevordert de transparantie van de goededoelensector in Nederland en houdt toezicht op goede doelen.

Prinses Beatrix Spierfonds
Het PBSF ondersteunt wetenschappelijk onderzoek naar oorzaak en genezing van ALS. Jaarlijks kent het Prinses Beatrix Spierfonds geld toe aan onderzoeken die in het ALS Centrum uitgevoerd worden.

Ons internationale netwerk
ALS / MND treft meer dan 400.000 van de wereldbevolking en doodt elk jaar meer dan 100.000 mensen. De Internationale Alliantie van ALS / MND-verenigingen functioneert in de eerste plaats als een forum voor de uitwisseling van informatie over alle aspecten van de ziekte, inclusief onderzoek en beheer van zorg. Het biedt ook ondersteuning aan aangesloten verenigingen door te netwerken en ideeën over goede werkwijzen te delen. De ontwikkelingsrol is de bevordering van internationale campagnes voor mensen met ALS / MND. Vandaag hebben leden uit meer dan 40 landen over de hele wereld zich bij deze inspanningen aangesloten.

Waarom is internationale samenwerking belangrijk? Gorrit-Jan Blonk ziet als directeur van Stichting ALS Nederland vooral kansen: “Door het opschalen van internationale samenwerking kunnen we een versnelling realiseren in onderzoek naar de oorzaak en oplossing van ALS. Juist het mondiaal bundelen van krachten en kennis is van belang om de kwaliteit van onderzoek te waarborgen en een breder draagvlak te creëren.”

Vereniging Het Verschil
Vereniging Het Verschil (VHV) is een jonge, algemeen nut beogende instelling en heeft als doel de inzet van individuen voor het goede doel te bevorderen. De leden van VHV hebben zich verplicht tot het werven van fondsen voor een gezamenlijk vastgesteld goed doel. Ook zij zetten zich in voor Stichting ALS Nederland.

Vrijwilligerswerk.nl
2011 is Europese jaar van de vrijwilliger, maar ook na 2011 blijft deze site in de lucht. Op de website vind je o.a. meer informatie over vrijwilligerswerk en veel vacatures.