ALS Centrum Nederland is hét expertisecentrum voor wetenschappelijk onderzoek naar ALS, PSMA en PLS met als doel het vinden van een effectieve behandeling.

Het ALS Centrum, dat gecoördineerd wordt vanuit het UMC Utrecht, heeft als doel de diagnostiek, zorg en behandeling voor mensen met ALS (amyotrofische laterale sclerose), PSMA  (progressieve spinale musculaire atrofie) en PLS (primaire laterale sclerose) in Nederland te optimaliseren.

Dit doen zij onder andere door middel van wetenschappelijk onderzoek en het delen van kennis over deze aandoeningen. Zij organiseren scholingen en kwaliteitsprojecten voor betere kwaliteit van zorg. Binnen het centrum werken neurologen, revalidatieartsen en onderzoekers samen met een team van paramedici.

Status onderzoek

In deze video vertelt Leonard van den Berg, coordinator van het ALS Centrum, over de voortgang van onderzoek naar ALS, PSMA en PLS. Wat zijn de doelen? Hoe verloopt het onderzoek? Wat is er de afgelopen jaren bereikt? Kijk de video en vind het uit.

Hét expertisecentrum in Nederland

ALS Centrum Nederland ziet meer dan 85% van de patiënten met ALS, PSMA en PLS in Nederland.

Internationale samenwerking

Het ALS Centrum werkt nationaal en internationaal samen met diverse organisaties aan vooruitstrevende onderzoeksprojecten. TRICALS, tot op heden het grootste onderzoeksinitiatief in Europa om een behandeling voor ALS, PSMA en PLS te vinden, is hier een goed voorbeeld van.

Maar liefst 44 top onderzoekscentra in 15 landen hebben de handen ineengeslagen met patiëntenorganisaties en fondsenwervers, waaronder Stichting ALS Nederland, om ons gezamenlijke doel te bereiken: het vinden van effectieve behandelingen voor ALS, PSMA en PLS. Bekijk onderstaande video om een beter beeld te krijgen van dit onderzoeksproject.

Deelnemen onderzoek

Ben je patiënt en wil je meedoen aan wetenschappelijk onderzoek naar ALS, PSMA en PLS via het ALS Centrum?

Meld je aan

Contactgegevens ALS Centrum

E-mail: [email protected]
Telefoonnummer: 06 31 1185 13
Website: www.als-centrum.nl 

Hersencentrum UMC Utrecht
Huispostnr F02.230
Postbus 85500
3508 GA Utrecht