Stichting ALS Nederland is in 2005 opgericht en ontstaan uit een fusie van drie organisaties: Stichting ALS Onderzoeksfonds, Stichting Valscherm en Stichting ALS Centrum Nederland.

Stichting ALS Onderzoeksfonds was van oorsprong een fondsenwervende stichting, Stichting Valscherm een stichting die opkwam voor de belangen van patiënten en Stichting ALS Centrum Nederland een onderzoekscentrum. Stichting ALS Centrum is het hedendaagse ALS Centrum Nederland.

Missie en doelen

Stichting ALS Nederland brengt mensen en partijen samen om zoveel mogelijk geld op te halen voor wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en oplossing van ALS, PSMA en PLS. Lees meer over onze visie, missie en doelen.

Verantwoording

Wij streven naar absolute transparantie. Eenieder die betrokken is bij onze gezamenlijke strijd tegen ALS heeft het recht te weten wat onze doelstellingen zijn en wat er gebeurt met de opbrengsten uit fondsenwervende acties of donaties.

Jaarverslagen

Meer weten over wat wij de afgelopen jaren bereikt hebben met Stichting ALS Nederland? Lees onze jaarverslagen.

Documenten handelsregister

Uittreksel Kamer van Koophandel
Statuten

Contact

Op onze contactpagina vind je onze adresgegevens en hoe wij te bereiken zijn.