In Nederland kennen we verschillende wet- en regelgevingen die zorg en welzijn mogelijk maken. Ook kan zorg geregeld worden als ‘zorg in natura’ (zin) of vanuit een persoonsgebonden budget (pgb).

We zetten de belangrijkste regelingen hier voor je op een rij. Kijk voor actuele informatie op de website van de Rijksoverheid. Goede informatie vind je ook op de website van de ALS patiëntenvereniging, onder andere in de ALS Wegwijzer.

De ALS Wegwijzer: vind je weg in de verschillende fasen van de ziekte

De ziekte ALS verloopt voor iedereen anders. Omdat het niet altijd even makkelijk is om belangrijke informatie te vinden voor de fase waarin een patiënt zich bevindt, heeft de ALS patiëntenvereniging de ALS Wegwijzer ontwikkeld. Deze wegwijzer kun je als het ware zien als een spoorwegboekje met vijf verschillende stations. Elk station staat voor een (globale) periode waarin een patiënt en zijn of haar naaste zich bevinden: begin, straks, later, laatste fase, nazorg. Bij elk station heb je meerdere perrons waardoor je informatie gemakkelijk terug kunt vinden.

De ALS Wegwijzer: perron ‘Wet- en regelgeving’

Meer informatie over wet- en regelgeving vind je o.a. bij het station:

Later

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Met deze wet wil de Nederlandse overheid mensen zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen en laten meedoen in de samenleving. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo, maar de invulling kan per gemeente verschillen. Er kan een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening aangeboden worden. Voor sommige voorzieningen geldt een eigen bijdrage.

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die langdurige intensieve zorg nodig hebben, zoals 24-uurs zorg thuis. Hiervoor is een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Als deze is toegekend, valt alle zorg die je ontvangt onder deze wetgeving. Het kan daarbij gaan om persoonlijke verzorging en verpleging, maar bijvoorbeeld ook huishoudelijke hulp. Een uitzondering zijn vervoersvoorzieningen en woningaanpassingen, deze worden uit de Wmo betaald. Voor zorg uit de Wlz betaal je een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht een basisverzekering af te sluiten om de kosten voor medisch noodzakelijke zorg te dekken. Voor zorg die niet is gedekt kun je een aanvullende verzekering afsluiten. Verzekerden betalen een wettelijk verplicht eigen risico voor de meeste zorg die door de basisverzekering wordt vergoed. Voor mensen met een laag inkomen is er een zorgtoeslag mogelijk.

Zorg in natura of uit een persoonsgebonden budget (pgb)

‘Zorg in natura’ betekent dat er zorg, begeleiding, hulp of voorzieningen worden geleverd via een instelling of leverancier die een contract heeft met jouw zorgverzekeraar, gemeente of het zorgkantoor. Alles wordt voor je geregeld, je hebt zelf geen administratieve lasten. Met een pgb kun je wel zelf kiezen via welke instelling of leverancier je de zorg krijgt, maar moet je zelf dan ook de administratie voeren. Het budget wordt beheerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB), daar declareer je ook je kosten. In sommige gevallen is een combinatie mogelijk van zorg in natura (zin) en een pgb.