Sinds 1 januari 2012 financiert Stichting ALS Nederland wetenschappelijk onderzoek op projectbasis. In principe kan elke onderzoeker of onderzoeksinstelling, ongeacht de vestigingsplaats, een subsidieverzoek bij ons indienen, mits de aanvraag voldoet aan de door de Stichting vastgestelde criteria.

Alle door onderzoeksinstellingen ingediende subsidieaanvragen werden beoordeeld door de patiëntenadviesraad (PAR) van de ALS Patiëntenvereniging en door onze onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad (WAR). Na advisering door de PAR en WAR, zijn de subsidieaanvragen door het bestuur van Stichting ALS Nederland goedgekeurd dan wel afgekeurd en bekrachtigd door de Raad van Toezicht.

Hieronder vind je het aantal goedgekeurde onderzoeksprojecten vanaf 2012.

 • 2022: 15 onderzoeksprojecten goedgekeurd
 • 2021: 14 onderzoeksprojecten goedgekeurd
 • 2020: 4 onderzoeksprojecten goedgekeurd
 • 2019: 14 onderzoeksprojecten goedgekeurd
 • 2018: 10 onderzoeksprojecten goedgekeurd
 • 2017: 8 onderzoeksprojecten goedgekeurd
 • 2016: 7 onderzoeksprojecten goedgekeurd
 • 2015: 3 onderzoeksprojecten goedgekeurd
 • 2014: 10 onderzoeksprojecten goedgekeurd
 • 2013: 8 onderzoeksprojecten goedgekeurd
 • 2012: 7 onderzoeksprojecten goedgekeurd

Gedetailleerde informatie over onze (gefinancierde) onderzoeksprojecten vind je terug in onze jaarverslagen en op de pagina onderzoek.

Jaarverslagen