Stichting ALS Nederland werkt internationaal samen met diverse organisaties voor het vinden van de oorzaak en behandeling van ALS, PSMA en PLS.

ALS / MND treft wereldwijd meer dan 400.000 mensen en elk jaar overlijden er meer dan 100.000 patiënten. In het vinden van een oplossing hebben we geen tijd te verliezen en daarom zijn we lid van de Internationale Alliantie van ALS / MND-verenigingen en EupALS (European Organization for Professionals and Patients with ALS).

ALS / MND Alliantie

De Internationale Alliantie van ALS/MND-verenigingen functioneert als een forum voor de uitwisseling van informatie over alle aspecten van ALS. Ook faciliteren ze de uitwisseling van informatie en educatie op internationaal niveau en stimuleren ze de samenwerking, verspreiding en vertaling van onderzoek naar ALS/MND.

EupALS

EupALS komt op voor de belangen van ALS-patiënten wereldwijd. Ze willen gelijke rechten voor alle Europese ALS-patiënten bewustzijn creëren over de ziekte op Europese schaal en de toegankelijkheid van en informatieverstrekking over onderzoek naar ALS verbeteren.

Sneller naar een effectieve behandeling

In een mooi artikel in ons magazine Schenken en Nalaten vertelt coördinator van het ALS Centrum Leonard van den Berg over de voordelen van een internationale samenwerking (p. 8-9).