Maak kennis met onze Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht heeft als taak het houden van toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken bij Stichting ALS Nederland. De leden staan het bestuur met raad terzijde. Bij het vervullen van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting. Ze ontvangen geen bezoldiging en geen onkostenvergoeding.

Het merendeel van de leden van de Raad van Toezicht van Stichting ALS Nederland is bekend met de ziekte ALS vanuit directe betrokkenheid in de privé omgeving. Hierdoor stellen zij het belang van patiënten te allen tijde voorop.

Rhoderick van Wyck

Rhoderick van Wyck is sinds 2010 lid van de Raad van Toezicht en sinds 2017 voorzitter. In 2011 kreeg goede vriend Weert-Jan Weerts de diagnose ALS. Het gevoel van onrechtvaardigheid dat Rhoderick toen kreeg, maakte dat hij direct iets wilde doen om bij te dragen.

Anita Coronel

Anita Coronel is sinds 2016 lid van de Raad van Toezicht. In 2013 kreeg haar vader de diagnose (bulbaire) ALS. Ze zwom mee met de Amsterdam City Swim maar kreeg, naarmate haar vader’s ziekte hem verder in zijn greep kreeg, een steeds sterkere behoefte zich actief in te zetten in de strijd tegen ALS.

Arnout Bloys van Treslong

Arnout Bloys van Treslong is sinds 2010 lid van de Raad van Toezicht.

Bouke Marsman

Bouke Marsman is sinds 2010 lid van de Raad van Toezicht. In 2009 hielp hij Stichting ALS Nederland met een opdracht vanuit zijn werk bij McKinsey. Sindsdien is hij nooit vergeten hoe mensen zich met volle energie en enthousiasme inzetten voor de strijd tegen ALS.

Jaap Kerstjens

Jaap Kerstjens is sinds 2017 lid van de Raad van Toezicht. In 2015 kreeg een goede vriend van hem de diagnose ALS en dit bracht hen dichter bij elkaar. Het leerde hem dat iets doen troost kan bieden, daar waar je je vreselijk onmachtig voelt.

Meer weten over onze Raad van Toezicht?

Lees onze jaarverslagen

Stichting ALS Nederland heeft naast de Raad van Toezicht ook een Comité van Aanbeveling. Dit comité bestaat uit vooraanstaande personen uit de politiek, sport, entertainment en het bedrijfsleven die met hun inzet en betrokkenheid de strijd tegen ALS steunen.