Maak kennis met onze Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht heeft als taak het houden van toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken bij Stichting ALS Nederland. De leden staan het bestuur met raad terzijde. Bij het vervullen van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting. Ze ontvangen geen bezoldiging en geen onkostenvergoeding.

Het merendeel van de leden van de Raad van Toezicht van Stichting ALS Nederland is bekend met de ziekte ALS vanuit directe betrokkenheid in de privé omgeving. Hierdoor stellen zij het belang van patiënten te allen tijde voorop.

Jaap Kerstjens

Jaap Kerstjens is sinds 2017 lid van de Raad van Toezicht en sinds 2021 voorzitter. In 2015 kreeg een goede vriend van hem de diagnose ALS en dit bracht hen dichter bij elkaar. Het leerde hem dat iets doen troost kan bieden, daar waar je je vreselijk onmachtig voelt.

Steven Sedee

Steven Sedee is sinds 2021 lid van de Raad van Toezicht. Zijn vader overleed in 2004 aan ALS dus heeft hij van dichtbij ervaren hoe heftig de ziekte is voor de patiënt maar ook voor zijn of haar omgeving. Steven is werkzaam in marketing communicatie en sponsoring. Vanuit die expertise wil hij een bijdrage leveren aan de strijd tegen ALS.

Anita Coronel

Anita Coronel is sinds 2016 lid van de Raad van Toezicht. In 2013 kreeg haar vader de diagnose (bulbaire) ALS. Ze zwom mee met de Amsterdam City Swim maar kreeg, naarmate haar vader’s ziekte hem verder in zijn greep kreeg, een steeds sterkere behoefte zich actief in te zetten in de strijd tegen ALS.

Sjoerd Trompetter

Sjoerd Trompetter is sinds december 2022 lid van de Raad van Toezicht. Sjoerd richtte in 2013 het inmiddels succesvolle babymerk NAÏF Care op. Hij beseft zich hoe uitzichtloos ALS is en wat een verdriet dit veroorzaakt bij patiënten en hun omgeving. Met zijn ondernemende en financiële expertise wil hij zich inzetten voor de strijd tegen ALS.

Geraldine O’Keeffe

Geraldine O’Keeffe is sinds 2021 lid van de Raad van Toezicht. Haar eerste zoon stierf aan een zeldzaam genetisch syndroom. Door zich aan te sluiten bij de stichting wil ze een bijdrage leveren aan het helpen van andere patiënten met ernstige ziekten. Ze hoopt haar wetenschappelijke en industriële kennis goed in te zetten voor de strijd tegen ALS.

Meer weten over onze Raad van Toezicht?

Lees onze jaarverslagen

Stichting ALS Nederland heeft naast de Raad van Toezicht ook een Comité van Aanbeveling. Dit comité bestaat uit vooraanstaande personen uit de politiek, sport, entertainment en het bedrijfsleven die met hun inzet en betrokkenheid de strijd tegen ALS steunen.