In de loop van het ziekteproces zal ook de laatste levensfase ter sprake komen, met je partner, familie, huisarts en medewerkers van het ALS-behandelteam. Met een wilsverklaring leg je vast wat je wel of juist niet wilt aan het einde van je leven.

Schriftelijke wilsverklaring

Wil je geen levensverlengende behandelingen of wil je niet gereanimeerd worden? Wens je euthanasie of juist niet? In een schriftelijke wilsverklaring met de juiste ondertekening leg je vast wat je wensen zijn. De huisarts is een belangrijke partner in het gesprek hierover.

Er zijn twee soorten wilsverklaringen:

  • Een wilsverklaring waarin je aangeeft wat je niet wilt, ofwel een behandelverbod. Meer informatie hierover is te vinden op de website van artsenfederatie KNMG.
  • Een wilsverklaring waarin je aangeeft wat je wel wilt: een schriftelijk verzoek tot euthanasie. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Het is van belang dat je de opgestelde verklaring regelmatig bespreekt met je huisarts. Het kan natuurlijk zijn dat je van mening verandert. De regie ligt altijd bij jou als patiënt.

Kijk voor meer informatie over euthanasie en een wilsverklaring op de website van het ALS Centrum of de ALS patiëntenvereniging.