In een testament leg je vast wat er moet gebeuren met jouw nalatenschap. Met een levenstestament en volmacht bepaal je wie er namens jou kan handelen als jij dat niet meer kunt. Beide regel je bij de notaris.

Testament

In een testament kun je alles regelen met betrekking tot jouw nalatenschap. Heb je geen testament, dan regelt de wet dit. In een testament geef je aan wie de erfgenamen zijn en welk deel zij krijgen. Je kunt bijvoorbeeld de positie van je partner of kinderen beschermen. Of het geld aan een goed doel nalaten.

Levenstestament en volmacht

In een volmacht leg je vast wat er moet gebeuren als je zelf niet meer kunt handelen (ook wel genoemd: niet meer wilsbekwaam bent). Jij bepaalt wie namens jou beslissingen mag nemen en waarover. Een levenstestament bestaat in de meeste gevallen uit twee volmachten: één voor je zakelijke (financiële) belangen en één voor je medische en persoonlijke zaken. Je legt op deze manier alle zaken die je geregeld wilt hebben in één akte vast.

Verschil testament en levenstestament
  • In het levenstestament/volmacht leg je vast wat er moet gebeuren als je zelf niet meer wilsbekwaam bent om te handelen, bij leven. Je bepaalt wie namens jou beslissingen mag nemen en waarover.
  • Het levenstestament/volmacht gaat niet over wat er met jouw bezittingen moet gebeuren na je overlijden, dat regel je in een testament.
Meer weten

Meer informatie over alles wat je moet en kunt regelen met betrekking tot een testament of levenstestament vind je op notaris.nl, de website van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Wil je online een (levens-)testament regelen, kijk dan ook op de website van nunotariaat.nl

Nalaten aan Stichting ALS Nederland

Overweeg je om Stichting ALS in je testament op te nemen? Lees hier wat de mogelijkheden zijn. Veel mensen vinden het een mooie gedachte om als ze er niet meer zijn, bij te dragen aan een toekomst zonder ALS. Voordeel is dat Stichting ALS Nederland de ANBI-status heeft waardoor we geen erfbelasting betalen.