Ziekte type: ALS

Jan Veldink

Frank Vekemans en Erik Stern

Frank van Doorn

Martien Scheeren

Leo Remijn

Jacks Smits aangepaste fiets

Nynke Duijff-Veenstra

Jack Smits

Manja Gonggrijp-de Vries

GoALS