9 december 2015

Besteding donatiegeld Amsterdam City Swim 2015

Met de vierde editie van de Amsterdam City Swim is er in totaal € 1.833.535,- aan donatiegeld opgehaald voor Stichting ALS. De Stichting Amsterdam City Swim heeft samen met Stichting ALS Nederland een keuze gemaakt in de projectbesteding hiervan. Het geld is in totaal door meer dan 50.000 donateurs via 2500 deelnemers bijeengebracht.

Projectbesteding:

De Stichting Amsterdam City Swim heeft aangegeven het bedrag te willen besteden aan 4 pijlers:

 • Onderzoek naar de oorzaak van ALS
 • Onderzoek naar de oplossing van ALS
 • Onderzoek naar de kwaliteit van zorg van een ALS patiënt
 • Onderzoek naar de kwaliteit van leven van een ALS patiënt

Hierbij zal  70% van het te besteden donatiebedrag worden besteed aan wetenschappelijk onderzoeksprojecten naar de oorzaak en oplossing van ALS en 30% zal gaan naar projecten en initiatieven gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg en leven van de ALS patiënt en zijn of haar omgeving.

Een ander duidelijk speerpunt voor het bestuur van de Stichting Amsterdam City Swim is Internationalisering. Betere internationale samenwerking en communicatie is van wezenlijk belang teneinde de oorzaak van ALS te vinden en ALS voorgoed van de kaart te kunnen vegen

Projecten gericht op wetenschappelijk onderzoek naar  oorzaak en oplossing van ALS

 1. Project MinE (internationaal): Besteding ACS 2015 is: € 500.000,-
 2. Project ALS Biobank en Databank (vervolg): Besteding ACS 2015  is : € 500.000,-
 3. Project MRI onderzoek: € 250.000

Totaal bedrag aan onderzoek naar de oorzaak en de oplossing € 1.250.000 (68% van de totale opbrengst van 2015) Projecten gericht op de kwaliteit van zorg en leven van een ALS patiënt en zijn of haar omgeving

 1. Project Informal Caregivers : Besteding: € 95.160,- (hierdoor is het hele project dan gefund)
 2. Project Kennisplatform: Besteding ACS 2015 is: € 52.669,- (hierdoor is het hele project gefund)
 3. Stichting ALS op de weg: Besteding ACS 2015 is: € 57.525,- (hierdoor is het hele project dan gefund)
 4. Innovatie van ALS-zorg met e-health: keuze app, teleconsult, zelfmetingen en online behandelingen: Besteding ACS 2015 is: € 150.000,-

Totaal bedrag aan zorg en kwaliteit van het leven  € 355.354 (20% van de totale opbrengst van 2015) Internationalisering Besteding ACS 2015 is: € 75.000,- Onafhankelijke patiënten vereniging ALS patiënt connected Besteding ACS 2015 is:  € 40.000,-

Overig:

 1. Discretionair geld wat via stichting ALS naar het ALS Centrum UMCU gaat € 100.000,-
 2. Vervaardigen visuals van o.a. projecten gefinancierd door de ACS €   10.000,-

I.s.m. ALS-Centrum UMC en AMC

 1. Financiële controle van de projecten €   3.229,35

2016
De voorbereidingen voor de vijfde en dus de eerste jubileum editie van de Amsterdam City Swim op 4 september 2016 zijn inmiddels in volle gang! Begin januari wordt bekend wanneer de inschrijving opent.

New Amsterdam City Swim
Na een succesvolle eerste editie in de Hudson kunnen we ook mededelen dat de New Amsterdam City Swim een vervolg krijgt! Op 12 juni a.s. springen we weer met elkaar in de Hudson. Donateurs en deelnemers aan de editie van 2015 krijgen een bevoorrechte positie om in aanmerking te komen voor het beperkte aantal startbewijzen voor Nederlandse deelnemers.

 

Voor meer informatie: info@amsterdamcityswim.nl<mailto:info@amsterdamcityswim.nl> of 020 4969172