Veelgestelde vragen over nalaten

Wij krijgen verschillende vragen over nalaten aan Stichting ALS Nederland en het opstellen van een testament. De veelgestelde vragen hebben wij hieronder op een rij gezet.

Heeft u een andere of aanvullende vraag? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Anja Bramsen via a.bramsen@als.nl of bel Anja via 088-6660333.

Waarom een testament?

Indien er geen testament is als u overlijdt, dan bepaalt de wet wat er met uw nalatenschap gebeurt. Uw familie komt dan als eerste in aanmerking voor uw nalatenschap. Door middel van een testament kunt u zelf uw wensen over uw nalatenschap bepalen. Dus ook uw wensen om (een deel van) uw nalatenschap na te laten aan Stichting ALS Nederland.

U kunt door het juiste testament op te stellen er ook voor zorgen dat er zo min mogelijk (erf)belasting betaald hoeft te worden.

Zijn notariskantoren geopend ten tijde van corona?

Ja, notariskantoren zijn geopend ook wanneer coronamaatregelen van kracht zijn. Notarissen hebben een wettelijke verplichting om hun diensten verlenen. Meer informatie over hoe dit in zijn werk gaat, is hier te lezen.

Wat is een testament en wat is een levenstestament?

Een testament is een door een notaris opgestelde akte, waarin u allerlei zaken regelt voor als u overleden bent. In deze akte kunt u onder andere geldbedragen aan met name genoemde personen of goede doelen nalaten, maar hen ook tot erfgenaam benoemen.

Een levenstestament is een aangeklede volmacht die u zelf kunt (laten) opstellen en vastleggen bij de notaris. Daarin kunt u wensen en regelingen opnemen met betrekking tot verschillende persoonlijke en zakelijke belangen. De vastgelegde regelingen treden in werking als u tijdelijk of langdurig niet in staat bent uw wil te uiten of te bepalen en/of uw eigen belangen te behartigen.

Wat kan ik allemaal vastleggen in een levenstestament?

In een levenstestament kunt u zaken/wensen vastleggen voor als er situaties ontstaan waarin u zelf tijdelijk of langdurig geen beslissingen meer kunt nemen, zoals:
– Schenkingen aan personen en/of goede doelen, of u deze wilt (blijven) doen en zo ja, onder welke voorwaarden;
– Benoemen vertrouwenspersoon/gemachtigde, die mag in genoemde situaties namens u beslissingen nemen;
– Regelingen over uw financiën, onderneming, woning en andere roerende zaken maar ook over uw huisdieren, kunstvoorwerpen of andere eigendommen;
– Het geven van toestemming voor het al dan niet mogen verrichten van medische handelingen, en wensen met betrekking tot uw verzorging, een behandelverbod of -gebod, een euthanasieverzoek of een donorcodicil;
– Eventuele controle/toezicht mogelijkheden;
– Aanwijzingen aan de rechter;
– Praktische zaken na overlijden (begrafenis of crematie);

Voor vragen en advies over het opstellen van een volmacht of een levenstestament kunt u het beste naar de notaris gaan. De notaris legt uw levenstestament vast in een notariële akte en zorgt dat het wordt opgenomen in een centraal register. Zo kunnen belanghebbenden of instanties altijd achterhalen wat uw wensen zijn.

De notaris controleert uw identiteit en of u wilsbekwaam bent. Zo staat achteraf vast dat u geestelijk in staat was te bepalen zoals u heeft gedaan. Bij twijfel vraagt de notaris advies bij een onafhankelijk arts.

Wat als ik wilsonbekwaam word en geen volmacht of levenstestament heb?

Hebt u geen volmacht afgegeven en bent u daar ook niet meer toe in staat, dan stelt de kantontrechter een mentor, bewindvoerder of curator aan die uw zaken gaat behartigen. U hebt op de benoeming geen invloed meer. Hebt u een partner, dan is het niet altijd zo dat de kantonrechter uw partner benoemt.

Hoe gemakkelijk is het om mijn testament te veranderen?

Het wijzigen van een testament loopt via de notaris. Het ligt aan de veranderingen die u wilt doorvoeren, hoe ingewikkeld dit is. Vaak wordt meteen gekeken of de omstandigheden (bijvoorbeeld de wet of persoonlijke omstandigheden) intussen zijn veranderd.

Wat is een nalatenschap en wat is een legaat?

Een nalatenschap is het geheel aan bezittingen die een overleden persoon achterlaat.

Een legaat is een duidelijk omschreven goed of geldbedrag dat een overledene nalaat aan iemand of aan een goed doel. Degene aan wie spullen of geld wordt nagelaten, heet een legataris.

Sommige legaten kunt u ook vastleggen in een codicil; zie verder bij ‘Wat is een codicil?’

Wat is een codicil?

Een codicil is een door u zelf, met de hand geschreven document, voorzien van datum en handtekening. In een codicil kunt u slechts een beperkt aantal regelingen treffen, zoals:
– instructies voor begrafenis of crematie;
– een legaat goederen, zeer specifiek omschreven en bij voorkeur met foto, zoals sieraden, meubels en kleding (zogenaamde inboedelgoederen, maar bijvoorbeeld niet waardevolle verzamelingen zoals schilderijen of kunstvoorwerpen).

U mag een codicil niet gebruiken om geldbedragen of waardevolle verzamelingen te legateren (nalaten). U kunt hierin ook geen erfgenamen aanwijzen en geen geld aan goede doelen nalaten.
Tevens moet u er voor zorgen dat de legataris, uw erfgenamen of uw notaris weten dat u een codicil heeft gemaakt. Anders bestaat het gevaar dat uw codicil niet wordt meegenomen in de afhandeling van uw nalatenschap. U kunt uw notaris vragen het codicil bij het testament te bewaren.

Als u het codicil wilt wijzigen kunt u het bestaande opvragen bij uw notaris en vervolgens een nieuwe maken. Zorgt u er wel voor dat er geen kopieën blijven bestaan van het oude codicil en informeer de betrokkenen als eerder genoemd.

Nalaten aan Goede Doelen

Wat zijn de voordelen om een goed doel op te nemen in mijn testament?

Goede doelen met een ANBI-status, waaronder Stichting ALS Nederland, zijn geen schenk- en erfbelasting aan de belastingdienst verschuldigd. Zo komt uw gehele schenking ten goede aan wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en behandeling van ALS.

U kunt Stichting ALS Nederland op twee manieren opnemen in uw testament:
1. Erfstelling: Stichting ALS Nederland is dan (mede) erfgenaam.
2. Legaat: Met een legaat stelt u vast welk geldbedrag of bepaald(e) goed(eren), bijvoorbeeld een huis, een stuk grond of een aandelenportefeuille, u nalaat aan Stichting ALS Nederland. In dit geval noemen we het goede doel “legataris”. De legataris is niet aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap.

Hoeveel goede doelen kan ik opnemen in mijn testament?

Er is geen maximum aan het aantal goede doelen gesteld. Er dient minstens één erfgenaam te zijn. De erfgenaam of erfgenamen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de nalatenschap. De executeur legt rekening en verantwoording af aan de erfgenamen.

Het is goed om na te denken over wat u aan ieder goed doel wilt nalaten en of dit betaald kan worden uit het vermogen dat u achterlaat na uw overlijden.

Waarom zou ik nalaten aan Stichting ALS Nederland?

Voor Stichting ALS Nederland zijn nalatenschappen een belangrijke bron van inkomsten. We hebben veel geld nodig om wetenschappelijk onderzoek naar oplossingen en behandelingen voor ALS te financieren. Voor u is het een mooie gedachte om – ook als u er niet meer bent – te blijven strijden voor een toekomst zonder ALS.

Hoe kan ik nalaten aan Stichting ALS Nederland?

U kunt Stichting ALS Nederland opnemen in uw testament. Een testament stelt u samen met een notaris op. De notaris geeft een persoonlijk advies en helpt u bij het vastleggen van uw wensen. Heeft u nog geen notaris? Wij helpen u graag bij het vinden van een notariskantoor bij u in de buurt. Neem dan contact op met Anja Bramsen via a.bramsen@als.nl of bel Anja via 088-6660333.

Voor een juiste afwikkeling van uw testament is het van belang de officiële tenaamstelling van de Stichting op te laten nemen in uw testament, namelijk:
Stichting ALS Nederland, statutair gevestigd te Den Haag.
KvK nummer 3421 9945.

Wat kan ik voor Goede Doelen regelen in mijn levenstestament?

U kunt in uw levenstestament duidelijk benoemen dat de donaties die u nu al doet moeten worden voortgezet. Of, als u nog geen geld schenkt aan een goed doel, er in een bepaalde situatie aan een goed doel geschonken moet worden. Bijvoorbeeld: als u in een verzorgingshuis moet worden opgenomen en u kunt zelf geen beslissingen meer nemen, dat er een bepaald bedrag aan een door u bepaald goed doel geschonken moet worden.

Hoe zit het met de belasting bij een nalatenschap?

Goede doelen met een ANBI-status, waaronder Stichting ALS Nederland, zijn geen schenk- en erfbelasting verschuldigd. Hierdoor komt uw nalatenschap voor 100% ten goede aan wetenschappelijk onderzoek naar ALS!

Uw erfgenamen betalen wel erfbelasting over het gedeelte dat zij uit uw nalatenschap ontvangen. Daarvoor gelden diverse tarieven en vrijstellingen.

Kan ik via mijn testament ook regelen dat het geld dat ik nalaat aan een goed doel op een door mij bepaalde manier wordt besteed?

Ja, dat is bij sommige goede doelen mogelijk. Stichting ALS Nederland adviseert dit niet specifiek te benoemen, omdat projecten een bepaalde looptijd hebben. Uw nalatenschap aan Stichting ALS Nederland wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en behandeling van ALS.

Kan ik vanuit het buitenland geven aan een goed doel in Nederland?

Sinds 17-08-2015 geldt dat in EU lidstaten gemaakte notariële testamenten ook in Nederland erkend worden, met uitzondering van Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Deze regels gelden ook voor mensen met vermogen in het buitenland. Hebt u al een (apart) testament gemaakt bij de buitenlandse notaris voor uw tweede huis, dan blijft dit geldig.

Degene die de erfenis ontvangt, moet de erfbelasting betalen. Stichting ALS Nederland heeft een ANBI-status en is dus vrijgesteld.

Kan een goede doelenorganisatie die als erfgenaam benoemd is ook als executeur optreden?

Ja, dit kan. Een executeur wikkelt ten alle tijde de nalatenschap af en regelt de begrafenis of crematie. De executeur hoeft geen mede-erfgenaam of familielid te zijn. De executeur voert de laatste wilsbeschikking van de overledene uit en krijgt daarvoor, als hierover in het testament niets is geregeld, een beloning van 1% van het vermogen op de dag van het overlijden.

Als een goede doelenorganisatie als executeur optreedt wikkelt deze de nalatenschap af. U kunt Stichting ALS Nederland als executeur aanwijzen.
Wij bespreken dit wel graag persoonlijk met u. Zodat wij goed op de hoogte zijn van uw wensen. Neemt u hiervoor contact op met Anja Bramsen via a.bramsen@als.nl of bel Anja via 088-6660333.

Als u in uw testament geen executeur aanwijst, moeten de erfgenamen gezamenlijk uw nalatenschap afwikkelen.

Wat moet ik doen als ik mijn geld aan Stichting ALS Nederland wil nalaten?

Als eerste moet u naar een notaris om bij hem of haar kenbaar te maken dat u geld wilt nalaten aan Stichting ALS Nederland. Zorg ervoor dat duidelijk is dat Stichting ALS Nederland de ontvanger van het geld is en dat duidelijk is hoeveel geld u precies wilt geven. De notaris neemt uw wens dan op in uw testament en zorgt er voor dat het gemeld wordt bij het CTR (Centraal Testamentenregister).

Voor een juiste afwikkeling van uw testament is het van belang de officiële tenaamstelling van de Stichting op te laten nemen in uw testament, namelijk:
Stichting ALS Nederland, statutair gevestigd te Den Haag.
KvK nummer 3421 9945.

Natuurlijk komen wij graag in contact met u als u voornemens bent Stichting ALS Nederland op te nemen in uw testament. Anja Bramsen staat u graag te woord. U kunt haar bereiken via a.bramsen@als.nl of bel Anja via 088-6660333.

De meest voorkomende vragen nog eens rustig nalezen? Download ze hier.