16 februari 2017

€ 250.000 van de VriendenLoterij

Dankzij de deelnemers aan de VriendenLoterij heeft Stichting ALS Nederland tijdens het Goed Geld Gala op 15 februari jl. een prachtige cheque van 250.000 euro in ontvangst mogen nemen. Met deze gift kan de stichting een flinke impuls geven aan het hulpmiddelenprogramma ALSopdeweg! zodat er de komende jaren meer hulpmiddelen kunnen rouleren over een groter aantal ALS-patiënten.

De VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven, zodat zij voluit mee kunnen doen in de samenleving en een volwaardig leven kunnen leiden. Ook steunt zij vrijwilligers in hun ambitie om een bijdrage aan de maatschappij te leveren. De loterij werft fondsen voor goede doelen die werken aan gezondheid en welzijn en geeft bekendheid aan hun werk.

Steun Stichting ALS Nederland ook met een lot uit de Vriendenloterij!

Meespelen


 Roy Beusker Fotografie

Van Links naar rechts: Bianca Weller (oprichter ALSopdeweg!), Marieke van Schaik (Managing Director loterij), Jan Kramer (ALS Patients Connected), Gorrit-Jan Blonk (Directeur-bestuurder Stichting ALS Nederland), Oukje Bizot (Relatiemanager Stichting ALS Nederland), Richard Beets (ALSopdeweg!)