1 oktober 2019

Eindstand Amsterdam City Swim bekend

Tijdens de Amsterdam City Swim sprongen de deelnemers het water in om geld voor ALS in te zamelen. En dat leverde uiteindelijk een mooi bedrag op: de eindstand van de teller van de Amsterdam City Swim 2019 is vandaag bekend gemaakt. Samen is er een prachtig bedrag van € 1.111.307,67 opgehaald voor Stichting ALS Nederland!

Elke euro, waar hard voor is getraind/gezwommen en die als donatie is binnen gebracht, gaat voor 100% naar onderzoek naar het vinden van een oplossing voor ALS en voor kwaliteitsverbetering van het leven van ALS patiënten.

Besteding donatiegeld ACS2019
De besteding van het donatiegeld van ACS2019 is bekend. Dankzij de inzet van deelnemers, vrijwilligers of donateurs is de 9e editie van de Amsterdam City Swim en de 6e editie van de Amsterdam City Swim for Kids zo’n groot succes geweest.

We willen iedereen graag bedanken daarvoor! De Stichting Amsterdam City Swim heeft aangegeven het bedrag te willen besteden aan 4 pijlers:

  • projecten gericht op onderzoek naar de oorzaak van ALS
  • projecten gericht op onderzoek naar de behandeling van ALS
  • projecten gericht op verbetering van de kwaliteit van zorg van ALS-patiënten
  • projecten gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van ALS-patiënten

Hierbij zal 75% van het te besteden donatiebedrag zal worden besteed aan wetenschappelijk onderzoeksprojecten naar de oorzaak en oplossing van ALS en 25% zal gaan naar projecten en initiatieven gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg en leven van de ALS patiënt en zijn of haar omgeving. Na advies van de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) heeft het bestuur van Stichting ALS Nederland goedkeuring gegeven aan alle voorstellen. Een ander duidelijk speerpunt voor het bestuur van de Stichting Amsterdam City Swim is internationalisering. Betere samenwerking en communicatie internationaal is van wezenlijk belang teneinde de oorzaak van ALS te vinden en ALS voorgoed van de kaart te kunnen vegen.

Voor meer informatie over de verschillende projecten, lees verder op de website van de Amsterdam City Swim.