Contact

Heeft u een vraag of een suggestie voor ons, stuur dan een bericht via dit formulier:
U kunt ons ook bellen op: 088 – 6660333

Stichting ALS Nederland
Koninginnegracht 7
2514 AA  Den Haag
Telefoon 088 – 6660333

Pers en media aanvragen: Frederique Kram – f.kram@als.nl – 06-40176172

Vragen m.b.t. acties:
E-mail: acties@als.nl

Vragen m.b.t. bedrijfssponsoring
E-mail: bedrijven@als.nl

Overige vragen:
E-mail: info@als.nl

Kamer van Koophandel nummer: 34219945
ANBI nummer: 814186099

ING BANK NV
IBAN
nummer: NL50 INGB 0000 100000
SWIFT/BIC code: INGBNL2A

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)
814186099