31 december 2018

Nederlander bereid geen alcohol te drinken om strijd tegen ALS te steunen

Nederlander is bereid geen alcohol te drinken om strijd tegen ALS te steunen

Bijna driekwart (72%) van alle Nederlanders is bereid een tijdje geen alcohol te drinken wanneer daarmee een goed doel kan worden gesteund. Vooral mensen tussen de 18 en 35 jaar (82%) zijn bereid om een tijdje geen alcohol te drinken wanneer ze daarbij een goed doel kunnen steunen. Een tijdje stoppen met het drinken van alcohol is vooral onder mannen (18%) een goed voornemen.

Marktonderzoeksbureau Sherloq ondervroeg in opdracht van Stichting ALS Nederland 532 respondenten over hun goede voornemens en hun bereidheid een goed doel te steunen. 62% van de Nederlanders zegt goede voornemens te hebben. De top van drie goede voornemens zal geen verrassing zijn: meer sporten / meer bewegen (48%), gezonder eten (41%) en afvallen (36%).

Daarnaast heeft 13% van de Nederlanders het goede voornemen om een tijdje minder alcohol te gaan drinken. Opvallend is dat dit vooral leeft onder mannen; bijna 1 op de 5 (18%) van de mannen zegt te willen minderen met alcohol t.o.v. 8% van de vrouwen. Bij de doelgroep 35 tot en met 50 jaar wordt ‘minder alcohol drinken’ opvallend vaker genoemd dan in de andere leeftijdscategorieën: bijna 1 op de 6 wil het drankgebruik minderen.

Tegen het einde van het jaar maken veel mensen de balans op en is het tijd voor goede voornemens. Zoals meer bewegen, gezonder eten of stoppen met het drinken van alcohol. Met de 0% alcohol voor 0% ALS campagne wordt in ingespeeld op deze goede voornemens. Een tijdje geen alcohol drinken is bovendien goed voor de gezondheid en veel mensen vallen er van af. Deelnemers aan de 0%4ALS challenge drinken vanaf 2 januari 2019 geen alcohol en doneren een bedrag aan de strijd tegen ALS.  Inschrijven kan via de speciale campagnewebsite www.nulprocentvoorALS.nl. Deelnemers kunnen zich individueel inschrijven of als team. Alleen een bedrag doneren aan de strijd tegen ALS kan ook. De campagne loopt t/m 31 januari.