ALS Centrum Nederland

als-centrum-logo

Het ALS Centrum is dé centrale plaats waar kennis op het gebied van diagnostiek, behandeling, optimale zorg en wetenschappelijk onderzoek naar ALS wordt gebundeld. Binnen het ALS Centrum wordt nauw samengewerkt tussen diverse medewerkers met specifieke ALS expertise van de afdelingen neurologie (neurologen en ALS verpleegkundig specialisten), revalidatiegeneeskunde (revalidatieartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen, maatschappelijk werkers en diëtisten), centra voor thuisbeademing, genetica, radiologie, epidemiologie en neurowetenschappen.

Diagnostiek

Veel mensen waarbij de neuroloog vermoedt dat er sprake is van ALS komen naar één van de twee ziekenhuizen waar het ALS Centrum gevestigd is. Hier wordt de uiteindelijke diagnose gesteld of bevestigd. Het ALS Centrum biedt ook de mogelijkheid tot een second opinion over de verschillende behandelmogelijkheden.

Zorg

Een revalidatieteam begeleidt, met behulp van medische specialisten, mensen met ALS bij het omgaan met de gevolgen van deze ziekte. Het team is onderdeel van een revalidatiecentrum of de afdeling revalidatie van een ziekenhuis. Op dit moment zijn er door heel Nederland 34 gespecialiseerde ALS revalidatieteams verspreid. Op de website van het ALS Centrum en Spierziekten Nederland vindt u een overzicht van deze teams.

Wetenschappelijk onderzoek

In het ALS Centrum wordt onderzoek gedaan naar:

  • De oorzaak.
  • De diagnostiek.
  • De behandeling met (nieuwe) medicijnen of andere vormen van behandeling.
  • De zorg voor mensen met ALS.
  • Kwaliteit van leven van mensen met ALS en hun mantelzorgers.

Gegevens verzamelen

In de ALS database staan alle (voor onderzoek relevante) gegevens van mensen met ALS.
Deze gegevens zijn essentieel voor het uitvoeren van het wetenschappelijk onderzoek naar ALS.

Overdragen van kennis en informatie

Het ALS Centrum heeft als doel om alle kennis en ervaring, ook internationaal, op één centraal punt samen te brengen en te verspreiden. Het ALS Centrum volgt bovendien nauwgezet alle nieuwe ontwikkelingen en werkt samen met onderzoeksgroepen wereldwijd.

Kennisplatform

Contactgegevens

Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht
Polikliniek Neuromusculaire Ziekten (Neurologie/Neurochirurgie, balie 26) – ALS Centrum
Locatie AZU
Heidelberglaan 100
3584 CX  Utrecht
Telefoon: (088) 755 15 46 (bij voorkeur mailen)
E-mail: info@als-centrum.nl

Het ALS Centrum is niet een locatie waar mensen met ALS worden opgenomen of kunnen verblijven. Het is een kenniscentrum, welke onderdeel is van de polikliniek neuromusculaire ziekten van het UMCU. Lees meer over het ALS Centrum op hun website www.als-centrum.nl.