Klinische trial naar het effect van penicilline G en Hydrocortison

Het ALS Centrum heeft het onderzoek naar het medicijn penicilline G en hydrocortison bij ALS afgerond. In totaal deden 16 mensen met ALS mee aan dit onderzoek, dat keek naar de effecten van deze behandeling op de ziekte. Helaas laten de resultaten van de studie geen effect zien van deze behandeling bij ALS.

Achtergrond

In het voorjaar van 2017 verschenen er meerdere berichten dat ALS-patiënten mogelijk baat zouden hebben bij behandeling via het infuus met penicilline G in combinatie met hydrocortison. Door de behandeling zouden patiënten beter kunnen spreken en slikken. Ook zou het lopen weer beter gaan. Naar aanleiding van deze berichten heeft het ALS Centrum onderzoek gedaan naar de effectiviteit van deze behandeling.

Opzet

Aan de studie deden in totaal zestien mensen met ALS mee, waarvan tien penicilline G en hydrocortison kregen en zes een placebo-behandeling. De behandeling werd in het ziekenhuis gegeven. Deelnemers kregen drie weken lang, elke dag gedurende 8 uur de studiemedicatie toegediend. Deze behandelcyclus werd in totaal vier keer gegeven met tussenpozen van drie maanden.

Om het effect van de behandeling te beoordelen, gebruikten onderzoekers de ALSFRS-R schaal (een schaal die beperkingen in het dagelijks leven meet). Andere aspecten van de ziekte werden ook bekeken, zoals ademhalingsfunctie, spierkracht, kwaliteit van leven, overleving, tijd tot maagsonde plaatsing en gewichtsverlies. Er werd ook gekeken naar de veiligheid van de behandeling.

Behandelingen

Zes van de zestien deelnemers aan de studie hebben alle vier behandelingscycli gekregen. Achteruitgang door de ziekte was de reden dat de andere tien deelnemers de behandelingscycli niet konden afmaken. Tijdens de studie zijn helaas zes mensen overleden (drie in de penicilline groep en drie in de placebogroep).

Resultaten

De resultaten van de studie laten helaas geen voordeel zien van de behandelingen met penicilline G en hydrocortison, vergeleken met een placebo. Zowel de deelnemers die penicilline G en hydrocortison kregen, als de deelnemers in de placebo groep, gingen achteruit. De mate van achteruitgang op de ALSFRS-R schaal was in beide groepen gelijk. Ook waren er geen verschillen te zien op de andere aspecten van de ziekte.

In beide groepen kwamen evenveel bijwerkingen voor. Zes patiënten kregen een trombose in de arm (drie in elke groep). Dit komt niet door de studiemedicatie, maar is een bekende complicatie van langdurige infuusbehandelingen. Het ontstaan van trombose is dus een risico van deze behandeling.

Conclusie

De conclusie van deze studie is dat een behandeling met penicilline G en hydrocortison geen effectieve behandeling is voor ALS.

logo ALS Centrum Nederland