NiSALS (Neuroimaging Society in ALS)

Het doel van NiSALS (Neuroimaging Society in ALS) is om internationale samenwerking te bevorderen op het gebied van beeldonderzoek in ALS. Veel ALS centra wereldwijd hebben MRI-scans van ALS-patiënten en gezonde controlepersonen. Deze centra werken dankzij NiSALS op internationaal vlak steeds meer samen en delen hun onderzoeksdata. Dit versnelt de bevindingen over het verloop van ALS en de verspreiding van ALS in de motor neuronen in de hersenen en het ruggenmerg.

Eindverantwoording

Het ALS Centrum heeft meegewerkt aan het opzetten en uitdenken van het delen MRI scans binnen het project Neuro-imaging Society in ALS (NiSALS). Onderzoekers van het ALS Centrum hebben actief meegewerkt aan het project waardoor er inmiddels een pool van meer dan 1000 scans verzameld binnen NiSALS.

Vanuit het ALS Centrum zijn er 40 scans aangeleverd en zullen er meer gaan volgen. Naast het aanleveren van scans zijn er ook meerdere onderzoeksvragen opgesteld waarbij gebruik wordt gemaakt van deze grote Europese MRI data set:

  • Welke verschillen zien we met MRI tussen ALS patiënten en controles? Een goede meta-analyse met de grootste groep MRI scans van ALS patiënten (en controles) ooit.
  • Kunnen we verspreidingspatroon van de ziekte monitoren met MRI?
  • Kunnen we verschillende groepen patiënten onderscheiden met MRI?

Op het jaarlijkse congres van de Neuro-imaging Society in ALS wisselen Europese onderzoekers op het gebied van imaging bij ALS hun onderzoeksresultaten uit. Hierdoor worden er stappen gezet naar meer en beter internationaal onderzoek op het gebied van imaging in ALS.