Development of an oxidative stress-­specific biomarker assay

Waarom het project Development of an oxidative stress-­specific biomarker assay (3NT and/or 8OHG-­RNA) to be used as PD-­biomarker assay in ALS clinical trials?
Ontwikkeling van een oxidatieve stress-­specifieke biomarker assay (3-NT en/of 8OHG-­RNA) voor gebruik in ALS klinische studies

Oxidatieve stress, een conditie die ontstaat door een overmaat aan vrije zuurstofradicalen, blijkt belangrijk in de pathologie van ALS. Anti-­oxidanten of stoffen die zuurstofradicalen kunnen wegvangen zoals edaravone (Radicava) zijn daarom interessant als medicijn voor ALS.

Om de effectiviteit van dit soort medicijnen in klinische studies te bevestigen en om deze studies mogelijk te versnellen is het hebben van oxidatieve stress biomarkers zeer waardevol.

Treeway wil onderzoeken of twee geselecteerde testen voor het meten van de oxidatieve stress biomarkers 3-­nitrotyrosine en 8-­OH(d)G in plasma, CSF en/of urine van ALS patiënten gekwalificeerd kunnen worden voor gebruik als oxidatieve stress biomarker testen in klinische vervolgstudies.

Update mei 2019

Biomarkers zijn een belangrijk hulpmiddel voor het bepalen van het effect van een geneesmiddel, vooral bij ziekten die een langzame progressie hebben. Het therapeutisch effect van TW001 (edaravone) in ALS berust op het wegvangen van reactieve zuurstof moleculen (stofjes).  Deze reactieve zuurstof moleculen worden bij patiënten met ALS in hogere mate dan normaal in het lichaam gevormd en zijn schadelijk voor het lichaam. Twee moleculen die een maat zijn voor de hoeveelheid reactieve zuurstof moleculen zijn 8OHdG en 3NT. Dit worden biomarkers genoemd en zijn verhoogd in ALS patiënten.

In toekomstige klinische studies wil Treeway meten of deze biomarkers na behandeling met TW001 minder of niet meer voorkomen in het lichaam. Hiervoor moeten er methodes worden ontwikkeld om dit te kunnen meten in bloed en hersenvocht. Deze methodes voor zowel 8OHdG en 3NT zijn inmiddels ontwikkeld. De eerste resultaten zijn ook veelbelovend, in het bloed en CSF van ALS patiënten (ontvangen van de ALS centra UMCUtrecht en Leeds (GB) kon een verhoging van 8OHdG gemeten worden.  V

oor 3NT moet worden onderzocht hoe de samples het beste kunnen worden bewaard, omdat er tussen afname en meten tijd zit. Als het afname-protocol klaar is, en de 3NT in bloed en/of CSF gemeten kan worden, kunnen deze biomarkers in de klinische studies gemeten gaan worden

.ALS Centrum - onderzoek naar ALS, PSMA en PLS